Ovanlig fisk fångad i Österåker

En fritidsfiskare fick upp en mycket ovanlig fisk vid garnfiske invid Österskär i Stockholms skärgård. En atlantisk stör, en fisk som varit försvunnen från Sverige och Östersjön i 100 år även om det gjorts försök att återplantera den. Mannen som fick upp stören släppte ut den i vattnet igen.

Atlantisk stör finns idag bara på en nordamerikanska sidan av Atlanten, från Hamiltonfloden i Labrador, Kanada och havet utanför, till nordöstra Florida i USA samt mera sporadiskt vid Bermuda, norra Mexikanska golfen och Franska Guyana.

Atlantisk stör

Atlantisk stör

Förr fanns den också i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt samt som inneslutna populationer utan kontakt med havet i Ladoga och Onega . Östersjöpopulationen lekte i Drweca och Vistula i Polen, Oder, Neman och Neva. Tillfälligt hände det att arten observerades i Nordsjön eller vid Storbritanniens kust. Några säkra uppgifter om lek i Sverige saknas, men arten fångades flera gånger i Östersjön och Göta älv. I Sverige dog arten ut i början på 1900-talet, medan den klarade sig längre i resten av Europa; den sista naturligt förekommande europeiska stören fångades vid Riga 1996. Två exemplar fångades utanför Bornholm respektive Skanör 2009. Dessa kommer dock från bestånd som inplanterats i tyska och polska floder 2007 och 2008. 2015 fångades ett exemplar så långt norrut som utmed Upplands kust. Även denna fångst antas härstamma från de tysk/polska inplanteringarna liksom den nu fångade stören.

Precis som med annan stör har atlantisk stör fiskats för rommens skull men stör fångades också som bifångst i garnfiske.

Det finns också tre andra störarter, europeisk stör som en gång i tiden fanns i stora delar av södra Europa men idag bara finns i floden Garonne, sterlett och rysk stör.

Sterlett finns floder som rinner ut i Svarta, Azovska och Kaspiska haven samt Sibirien från Obs flodomåde österut till Jenisejs. Idag förekommer den framför allt i Volga, Uralfloden ochDonau. Den har tillfälligt påträffats i Bottniska viken vid Vasa och Finska viken. Sterlett fiskas fortfarande i stor omfattning för rommens skull.

Rysk stör lever bland annat i Kaspiska havet, Svarta havet och Azovska sjön. Den finns fortfarande naturligt i naturligt i Albanien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Iran, Kazakstan,Rumänien, Slovakien, Turkiet, Turkmenistan och Ukraina. Den har tidigare även levt i Tyskland,Serbien och Österrike, där den dock numera är utdöd. Utöver detta lever den som introducerad art i Kina, Lettland, Litauen och har vid enstaka tillfällen fångats i Sverige. Rysk stör fiskas för tillverkning av rysk kaviar och används som matfisk även i övrigt.

Förr i tiden trodde forskarna att det var europeisk stör som fanns i Östersjön, men det har visat sig att så inte var fallet utan att det handlat om atlantisk stör. Hybridiseringar mellan de två arterna har påvisats i fossilt material och är en av de risker som nämns i samband med återplantering i Östersjön.

Att fånga en stör i Sverige är mycket ovanligt, men inte så ovanligt som den vilda sköldpadda som finns på ett ställe i Bohuslän,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!