Flera norska kustfiskare går med i Fiskebåt

Flera kustfiskare i norra Norge har beslutat att bli medlemmar i Fiskebåt istället för i sitt lokala fiskarlag i norra Norge, Fiskarlaget Nord. Detta då de blivit missnöjda med Fiskarlaget Nord och hur de företräder dem, eller inte företräder dem. Det rör sig om lite kustfiskare med lite större fiskebåtar:

Audun Maråk

Audun Maråk

Årsaken til at de nå velger Fiskebåt, er skuffelse over hvordan de to nordligste fylkesfiskarlagene har behandlet instruks-saken.

Fiskebåt skal ifølge Maråk har anbefalt rederne fortsatt å betale avgiften til Fiskarlaget sentralt.

[…]

– Får vi god oppslutning også i den nye fartøygruppen, vil medlemsfartøyene i Fiskebåt stå for mellom 70 – 80 prosent av fangstverdien i norske fiskerier. Stor oppslutning og representativitet, sammen med saklige og gode argumenter, vil gi økt innflytelse overfor politikere og beslutningstakere når rammevilkårene utformes, sier Audun Maråk til FiskeribladetFiskaren.

Fiskebåt är den största organisationen för fiskbåtsredare i Norge. I Norge är det en tydlig uppdelning mellan de som äger de större båtarna, redarna, och de som arbetar på dem. De som arbetar på dem är anställda och medlemmar i traditionella fackföreningar medan redarna är medlemmar i organisationer för fiskare såsom Fiskebåt. En redare/ett rederi kan dock vara med i både Fiskebåt och Norges Fiskarlag så gränserna mellan olika organisationers roller tycks vara lite flytande eller så är det bara jag som inte begriper hur det fungerar. Exempelvis kommer en del av de som nu gått med i Fiskebåt att vara det:

Tidligere styreleder i Fiskarlaget Nord, Sigvald Berntsen, er blant kystrederne som nå har valgt å melde seg inn i Fiskebåt. – Det er slik jeg ser det ingen stor dramatikk i innmeldingen.

– Rederiet går inn i Fiskebåt mens både jeg, båten og rederiet forblir personlige medlemmer i Fiskarlaget.

– Det er ikke til å stikke udner en stol at denne flåtegruppa føler at de ikke har fått fair behandling av fylkesorganisasjonene den siste tiden. Dessuten er vi lite fornøyd med organisasjonsstrukturen i denne delen av organisasjonen, sier Berntsen til avisen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!