Austevoll Seafood ASA – Nordens största fiskeriföretag

austevolllogoAustevoll Sefaood ASA är ett av världens största fiskeriföretag. Det är ett börsnoterat företag med huvudkontor i Norge. En majoritet av aktiekapital och röster i företaget ägs dock av ett enda företag, Laco AS. Deras andel av röster och aktiekapital i Austevoll Seafood ASA är 55,55%. Utöver det äger det annat företag, Br. Birkeland AS, som kontrolleras av Austevoll Seafood ASA 0,85% av aktiekapital och röster. Av aktierna i Br. Birkeland AS äger Austevoll 49,99% medan ett företag som heter Møgsterbas AS äger 3,44%.

Laco AS som för det mesta går under namnet Møgstergruppen och Møgsterbas AS ägs till 100% av familjen Møgster. I fallet med Laco via en härva av personliga holdingbolag. Men resultatet av det hela är att Helge Arvid Møgster tillsammans med sina barn äger 40% av Laco AS. Barnen och änkan till hans döde bror Ole Arvid Møgster äger också 40% av företaget medan systern Kari Rønnaug Møgster Våge och hennes familj äger 6,67% och systern Cissel Herdis Møgster Algrøy och hennes barn äger 6,67%. De två sista syskonen, Alf Rune Møgster och Patrick Møgster äger 3.33% var.  Møgsterbas AS ägs till 100 % av Helge-Arvid Møgster.

Företaget grundades som Austevoll Havfiske AS år 1981 av bröderna Helge och Ole Møgster tillsammans med deras far. 6 år senare bildade Helge Møgster också American Seafoods Company i USA tillsammans med Kjell-Inge Røkke och Harald Torgersen. Han sålde sin andel i det US-amerikanska företaget till Kjell-Inge Røkke år 1993. Detta efter att ha startat fiskeriverksamhet i Chile.

År 2000 köpte Austevoll sen 35,8% av aktierna i Br. Birkeland AS, 2001 hela Veststar AS i Norge och året efter FoodCorp SA i Chile. 2006 hände det många saker, Austevoll börsnoterades, aktieposten i Birkeland ökades till 40,2% och Welcon Invest AS köptes liksom 89.26% av Austral Group SAA i Peru. 2007 köptes Epax AS i Norge och 50% av Corporacion Del Mar SA i Peru. Samma år såldes laxodlingsverksamheten till Lerøy Seafood Group ASA varvid Austevoll blev största ägare i det företaget. Året efter ökades andelen i Lerøy till 74,93% för att sen år 2008 minskas till 63,7% 2008 slogs fiskmjöls- och  fiskoljeverksamheten i Welcon ihop med det brittiska fiskmjölsföretaget UFI Group ägt av irländska Origin Enterprises PLC, idag ett företag inriktat på jordbruksverksamhet och ägt av en rad riskkapitalfonder och liknande.

2010 köptes 33.27% oav aktiekapitalet Norway Pelagic Holding AS samtidigt som Epax Holding AS såldes. Vidare köptes 50.1% of Sjøtroll Havbruk AS av Lerøy Seafood Group ASA. Året efter ökades ägandet i Br. Birkeland till 49,99% och i Norway Pelagic Holding AS till 43,3% och 2012 köptes 50% i Hordafor AS via Welcon Invest AS och 50,1% i Rode Beheer BV via Lerøy.

2013 -2014 skapades sen Pelagia AS genom en serie affärer. I hälftenägda Pelagia AS samlades all pelagisk verksamhet inklusive fiskmjöl- och fiskolja som tidigare fanns i flera företag i Austevoll-koncernen och hos den andre delägaren, Kverva AS. De företag som fusionerades var Norway Pelagic Holding AS, Welcon Invest AS och Egersund Fisk AS. Samtidigt fusionerades laxodlingsföretaget Villa Organic AS med Lerøy.

Austevoll-gruppen innan köpte av Havfisk ASA

I år har Austevoll expanderat även utanför den pelagiska sektorn. Detta genom köp av aktiemajoriteten i Havfisk ASA, Norges största demersala fiskeriföretag, och Norway Seafoods AS via Lerøy Seafood Group ASA.

Austevoll Seafood ASA omsatte 15 240 miljoner norska kronor år 2015 och gjorde en vinst på 1 572 miljoner kronor. Det egna kapitalet var 11 464 miljoner NOK. Antalet årsanställda i majoritetsägda företag anges till strax över 4 000. I detta är då inte Havfisk ASA inräknat och inte heller delägda bolag som Pelagia AS. Pelagia har 700 anställda, Norway Seafoods AS 600 och Havfisk ASA har närmare 400. Delägda företag som Norsildmel AS har mindre än 20 anställda, Scottish Sea Farms Ltd cirka 400, Hordafor AS 100, Br, Birkeland AS cirka 90 och Shetland Catch Ltd ett åttital. Totalt cirka 6 400 personer inom fiskeområdet.

Koncernen är världen största producent av fiskmjöl med fyra fabriker i Peru och ett par i Chile. Dessutom produceras fiskmjöl och fiskolja i Pelagia AS som har 4 helägda fabriker i Norge, 3 i Storbritannien, 1 på Irland samt 50% ägarandel i Hordafor AS med produktion på två platser i Norge. De äger också 50% i försäljningsföretaget Norsildmel AS.

Koncernen år också en av de största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter/kvoter i Peru, Chile och Norge. Vilket innebär en av företaget är en av de största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter/kvoter i hela världen. Austevoll-koncernen har 6,87% av fiskerättigheterna för anchoveta i centrala/norra Peru och strax under 4% i södra enligt deras bokslut för 2015. Dessutom har företaget fiskerättigheter för taggmakrill (hästmakrill) och makrill. I Chile har Austevoll-koncernen 9,1% av fiskerättigheterna för hästmakrill i den södra regionen och en mindre andel av kvoten på anchoveta och sardiner. Företaget hör också till de största innehavarna av fiskerättigheter till industrifisk och pelagisk fisk i Norge. Havfisk ASA är Norges största innehavare av kvoter på torsk, kolja och sej.

Totalt sett är koncernen också ett av de största laxodlingsföretagen i världen genom Lerøy Seafoods Group ASA, Scottish Seafarms Ltd och Br. Birkeland AS (via dotterbolaget Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS) som alla odlar lax.

Austevoll-koncernen är därmed ett både vertikalt och horsontellt integrerat företag med verksamhet från fiske til laxuppfödning, förutom just foderproduktion. Dessutom i de tre största fiskmatsområden, laxuppfödning, vitfisk för konsumtion och pelagiskt fiske för konsumtion inklusive beredningsindustrier på all områden. Dessutom ett av de allra största fiskeriföretagen vad det gäller pelagiskt fiske av industrifisk. I Birkelands dotterbolag Opilio AS har koncernen också verksamhet inom skaldjursområdet även om de inte är nån större aktör.

Men via Møgfstergruppen har familjen Møgster diversifierat till andra näringar som har ebröringspunkter med fisket. Laco AS äger Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) som bygger, underhåller och reparerar fiskebåtar, DOF ASA som sysslar med reparation, service och underhåll inom offshoresektorn (oljeindustrin). DOF ASA har virka 1 800 anställda och FMV under 100. Dessutom äger Laco AS dotterbolagen Møgster Havfiske AS och Møgster Management AS. Det totala antalet anställd i Møgstergruppen är därmed ungefär 8 400.

Makthavare i koncernen är främst medlemmar i familjen Møgster men även andra:

Namn, styrelseuppdrag

  • Helge Arvid Møgster, Austevoll Seafood ASA, Br. Birkeland AS, Laco AS, DOF ASA, Møgster Management AS, Pelagia Holding AS
  • June Inger Lise Drønen Møgster, Br. Birkeland AS, Laco AS
  • Kari Rønnaug Møgster Våge, Laco AS
  • Karoline Møgster, Br. Birkeland AS, Laco AS, DOF ASA
  • Lill Maren Melingen Møgster, Austevoll Seafood ASA, Br. Birkeland AS, Laco AS
  • Helge Singelstad, Austevoll Seafood ASA, Laco AS, DOF ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Pelagia Holding AS, Fitjar Mekaniske Verksted AS, Møgster Management AS
  • Harald Magne Eikesdal, Laco AS, Eidesvik Havfiske AS, West Supply VI Drift AS
  • Arne Møgster, Austevoll Seafood ASA, Br. Birkeland AS, Lerøy Seafood Group ASA, Pelagia Holding AS, Hordafor AS

Arne Møgster och Karoline Møgster är barn till Helge Arvid Møgster.

Austevoll_schema

Ägarförhållanden Møgstergruppen

Hardhaus AS ägs till av 89,79% av en grupp syskon, Inge, Heine, Geir Arne, Arve, Frode och Marit Møgster. Hur eller om de är släkt med den Møgsterfamilj som äger Laco AS har jag ingen koll på. Hardhaus AS är i vilket fall som helst också ett av Norges större pelagiska fiskeriföretag när det gäller fiskerättigheter och landad mängd fisk, även vad det gäller industrifisk. Hardhaus AS är också minoritetsdelägare i Pelagic AS, ett stort företag inom industrifisket. Resterande 10,21 % i Hardhaus AS ägs av Havila-koncernen, ett stort norsk offshoreföretag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Austevoll Seafood ASA – Nordens största fiskeriföretag”

Kommentarer är stängda.