Brittiska vitfiskkvoter

Eller demersala fiskerättigheter kan vi också kalla det. Dessa fiskerättigheter är inte på långt när lika koncentrerade på ett fåtal företag som de pelagiska fiskrättigheterna (inklusive industrifisken). Det är dock exakt samma system med FQA-enheter.  En sak skiljer sig avsevärt och det är att större fiskhandelskoncerner har stora andelar vitfisk via fiskbåtar de äger och via direkt ägande av fiskerättigheter som sedan kan användas av mindre fiskare som levererar fisken till dem. Dessa företag driver i allmänhet också fiskindustrier.

De största fiskhandelsföretaget är Andrew Marr International som dock har ännu större intressen via delägda företag i det pelagiska fisket. Det senare gäller faktiska alla företag av denna typ såsom Denholm Fishselling, Don Fishing, Caley Fisheries men dock inte LHD Ltd som har större direkt intressen i det pelagiska fisket än i det demersala.

I det demersala fisket finns också lokala företag med stor kontroll över fisket i de områden där de är verksamma. De företagen äger ofta en mängd små fiskebåtar, Sådana företag är FWS Carter & Sons Ltd, W. Stevenson & Sons Ltd och F.G. Normandale (Scarborough) Ltd. De tre sistnämnda företagen har dock toalt sett inet tillräckliga fiskerättigheter för att hamna på de totala topplistorna.

De viktigaste fiskarterna i det demersala fisket är torsk, kolja, vitling och annan vitfisk, sej rödspätta, tunga och andra plattfiskar samt kräfta (nephrops). Dessa är dock uppdelade på så många områden och det finns dessutom utöver dem en så stor mängd olika arter att en noggrannare uppdelning på det sätt som jag gjort för det pelagiska fisket blir nästan oöverkomligt stor och därför har jag låtit bli det. Istället har jag delat upp företagen på fiskförvaltningsområden. Små innehav av av FQA-enheter för pelagisk fisk kan vara inkluderade i siffrorna. Att ett företag och en båt är redovisat i en viss del av Storbritannien betyder inte att deras kvoter i huvudsak finns där, det betyder bara att båten eller företag har sin hemort där.

H 135 Farnella

H 135 Farnella. Bild: Marcel & Ruud Coster

Marine Management Organisation (MMO), England, företag/båt, FQA-enheter, ägare

Humber Fishing Co Ltd, 160 759, Andrew Marr International (för flera båtar)
H 135 Farnella, 74 233, Jacinta Ltd (UK Fisheries)
Viking Fishing Co Ltd, 72 815, Andrew Marr International (för flera båtar)
Lionman Ltd, 70 379, UK Fisheries
H 7 Kirkella, 46 643, Kirkella Ltd (UK Fisheries)
H 110 Norma Mary, 43 115, Onward Fishing Co Ltd (Samherji)
WY 261 Our Lass III, 38 315, Lockers Trawlers Ltd
BM 422 Provider II, 25 873, N C Trawlers
LT 60 Wilhelmina, 20 934, Wilhelmina BV (Nederländerna)
International Maritime Services, 19 278, (spanskägt)
Anglo Scottish Fish PO Ltd, 18 488
LT 162 Henrik Brands, 17 955, Brands
Nina May, 17 068, F.W.S. Carter & Sons
P 224 Miranda, 16 288, Jaczon BV (Nederländerna)
LT 36 Margriet, 15 677, Kafish BV (Nederländerna)
Our Melissa, 15 169, G. Lilley

Inslaget av fiskebåtar ägda från Nederländerna är stort i England och det är större än vad det i första anblicken framgår. Hälften av UK Fisheries ägs av ett nederländskt företag, det mycket stora företaget Parlevliet & van der Plas.

Yrkesfiskarnas intresseorganisationer, de så kallade producentorganisationerna äger också FQA-enheter i viss utsträckning. Det är allra vanligast i Skottland men förekommer också i England där Anglo Scottish Fish PO Ltd har 18 488 FQA-enheter som vi kan se i tabellen, South Western Fish PO (SWFPO)  3 640 och Cornish Fish PO Ltd 7 265.

K 373 Aalskere

K 373 Aalskere. Bild: Richard Paton

Marine Scotland, företag/båt, FQA-enheter, ägare

SFO Ltd, 150 343, Scottish Fishermen’s Organisation
Shetland Islands Council (SIC), 143 433
Don Fishing Co Ltd, 51 849, Wood, (för flera båtar)
SFPO Ringfence, 51 780, Shetland Fish PO
LHD Ltd, 46 436, Peter Jackson Trust (för flera båtar)
BF 83 Audacious, 40 372, Deveron Fishing Co Ltd (Denholm) och Don Fishing
Caley Fisheries Ltd, 40 050, spritt ägande (för flera båtar)
Our Rosebloom, 34 876, Heather Fishing Co ltd
K 373 Aalskere, 32 335, Harcus
Demarus Fishing Co Ltd, 31 994, Denholm Fishselling Co Ltd
Don Company, 31 605, Don Fishing Co Ltd
FR 100 Achieve, 26 440, MB Achieve FR100 Ltd
WK 170 Boy Andrew, 25 893, Bremner Fishing Co Ltd
INS 110 Boy John, 25 374, Heather Fishing Co Ltd
BF 326 Venture II, 24 431, Don Fishing Co Ltd och Venture II Fishing Co Ltd

När det gäller Skottland är det noterbart att en mycket stor del av FQA-enheterna innehas av organisationer eller stora fiskhandelsföretag. SIC och SFPO hänger ihop. Gemensamt ägda licenser av communitytyp är förutom i tabellen redovisade SIC också Comhairle nan Eilean Siar (Yttre Hebriderna) med 3 743 FQA-enheter och Orkney Islands Council med 11 843. De handlar nästan uteslutande om fiskerättigheter för demersal fisk, dvs de är till för det småskaliga fisket.

SFO och SFPO är producentorganisationer, dvs organisationer som tar tillvara sina medlemmars intressen. Även andra producentorganisationer i Skottland har innehav av FQA-enheter. I Skottland är det Aberdeen PO med 14 794, NESFO med 15 240 och Fife PO med 3 432. Även dessa fiskerättigheter är i huvudsak demersala och främst till förmån för det småskaliga fisket.

Department of Agriculture and Rural Development, Nordirland, företag/båt, FQA-enheter, ägare

NIFPO, 44 826
Seaspray, 13 321
ANIFPO, 13 218
Opportunus Fishing Co Ltd, 7 010, Buchan (Skottland)
Una Investments Ltd, 6 206, Slater
Lancsman Ltd, 5 141, Buschini

På Nordirland äger inte någon enskild båt nån större mängd FQA-enheter. Det mesta innehas av organisationer, främst de två producentorganisationerna Northern Ireland Fish PO (NIFPO) och Anglo-North Irish Fish PO (ANIFPO). Familjen Buschini från England och Slater från Skottland var tidigare delägare i en stor skotsk pelagisk trålare som hette Enterprise. Seaspry är också det ett företag men jag har inte kunnat identifiera det då det fisnn nästan 100 företag listade med namnet Seaspray.

Då denna lista skulle bli samma för företag finns det ingen företagslista för Nordirland. I Wales och på Isle of Man är fisket av så liten omfattning att jag inte tar med dem.

Marine Management Organisation (MMO), England, företag, FQA-enheter, ägare

Andrew Marr International, 246 192, Marr
UK Fisheries Co Ltd, 191 255, Samherji och Parlevliet & van der Plas
Osprey-Buchan Group, 86 491, Walker (Nederländerna)
Onward Fishing Co Ltd, 43 115, Samherji
Lockers Trawlers Ltd, 38 315, Locker
F.W.S. Carter & Sons, 26 317, Carter
N.C. Trawlers Ltd, 25 873, Clarkson
W. Stevenson & Sons Ltd, 24 260, Stevenson
Wilhelmina BV, 20 934, (Nederländerna)
International Maritime Services, 19 278, (spanskägt)
Anglo Scottish Fish PO Ltd, 18 488
LT 162 Henrik Brands, 17 955, Brands
Jaczon BV, 16 288, Cornelis Vrolijk/Jaczon (Nederländerna)
Kafish BV, 15 677, (Nederländerna)

BF 83 Audacious

BF 83 Audacious. Bild: Sydney Sinclair

Marine Scotland, företag, FQA-enheter, ägare

SFO Ltd, 150 343, Scottish Fishermen’s Organisation
Shetland Islands Council (SIC), 143 433
Don Fishing Co Ltd, 83 463, Wood, (för flera båtar)
Caley Fisheries Ltd, 66 447, spritt ägande (för flera båtar)
Heather Fishing Co Ltd, 60 610, Mcleman och Denholm Fishselling Ltd
SFPO Ringfence, 51 780, Shetland Fish PO
Bremner Fishing Co Ltd, 49 155, Bremner
LHD Ltd, 46 436, Peter Jackson Trust (för flera båtar)
BF 83 Audacious, 40 372, Deveron Fishing Co Ltd (Denholm) och Don Fishing
Lunar Harvest LLP, 37 083, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan) och Harvester Fishing LLP (Stephen)
Denholm Fishselling Ltd, 32 628, Denholm
K 373 Aalskere, 32 335, Harcus
MB Achieve FR100 Ltd, 26 440, Buchan
BF 326 Venture II, 24 431, Don Fishing Co Ltd och Venture II Fishing Co Ltd
Keila Fishing Co Ltd, 20 866, Tulloch

I hela FQA-system är kollektivt innehav av FQA-enheter mycket vanligt men inte av samma betydelse på andra håll som i Skottland.  Exempelvis omfattar de kollektiva poollicenserna för båtar mindre än 10 meter 57 805 FQA-enheter. Den omfattar huvudsakligen demersal fisk men också små mängder sill och makrill. Andra licenser av samma sort (pooler) innehåller 22 031 FQA-enheter.

En speciell egenhet i det brittiska förvaltningssystemet och fisket är att de stora fiskhandels- och beredningsföretagen äger minoritetsandelar i en stor mängd företag. Detta gör att de i praktiken kontrollerar en större del av fisket än vad de synes göra. Förutom när det Andrew Marr International handlar det i huvudsak om delägda företag och båtar inom det demersala fisket. Sannolikt finns det det fler delägda båtar än de jag hittat så antalet FQA-enheter ska nog vara ännu högre.

FQA-enheter för demersal fisk som innehas av del- och helägda företag i vilka de listade bolagen har andel

Don Fishing Co Ltd, 183 067
Denholm Fishselling Ltd, 131 892
Caley Fisheries Ltd, 46 363
Andrew Marr International, 22 088
F.G. Normandale (Scarborough) Ltd, 19 012
LHD Ltd, 8 885

Tabellen innehåller alla FQA-enheter företagen och båtarna har.- Det är inte uppdelat i förhållande till andel då jag inte har kännedom om enskilda andelar i olika båtar. Det finns en viss dubbelräkning i tabellen då Denholm och Don Fishing deläger flera företag tillsammans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!