Att det skulle var högt fisketryck på torsken i Östersjön är inte sant

Det finns problem med torskbestånden i Östersjön. De är för små på flera sätt. bestånden är svaga och små och de enskilda torskarna är små och ynkliga. Att det skulle bero på hårt fisketryck är däremot bara dumheter. I många år har bara 50-75% av de tillåtna kvoterna för torsk i Östersjön tagits upp. Dvs, fisketrycket är inte på något sätt hårt utan motsatsen. Detta vet forskaren Michele Casini som uttalar sig i SVD om att fisketrycket är för hårt. Han ljuger med andra ord medvetet då det står i överensstämmelse med vad han tror om den allmänna opinionen (eller vad det nu kan bero på)

Torsken i Östersjön är dock indelad i två olika bestånd. Det ser lite olika ut för det västra och östra beståndet  då fisketrycket är något högre för det västra där mellan 70 och 100% av kvoten tagits upp de senaste åren. Det betyder att fisketrycket är ganska högt vad det gäller det beståndet. Ett betydligt större tryck på torskbestånden står dock sälarna för. De äter troligen mer torsk i västra Östersjön än vad fisket tar upp. Dessutom skadar de fisk i yrkesfiskets redskap som gör yrkesfisket nästan omöjligt att bedriva. Fritidsfisket står sannolikt också för större torskfångster än yrkesfisket men hur mycket det rör sig om vet ingen

Torskfisket i västra Östersjön bedrivs av små fiskebåtar och många fiskar med passiva redskap. Dess kommer att få sluta fiska helt nästa år om de kvoter som forskarna vill sätta blir beslutade. Detta trots att mycket av torsken fångas av dessa små båtar i Öresund där torskbestånden inte har några problem utan är stort, livskraftigt och hållbart.

Den effektivaste åtgärden för att minska trycket på torsken i Östersjön, gör det möjligt för det skonsamma kustnära fisket att fortsätta är att minska sälbestånden. Andra vettiga åtgärder är att begränsa fritidsfisket på torsk och att skilja ut beståndet i Öresund och ge det egen kvot. Sådana åtgärder kan rädda det kustnära fisket samtidigt som torskbeståndet i västra Östersjön räddas.

Slutligen: Problemen i Östersjön beror inte i första hand på yrkesfisket utan på miljöproblem och naturliga förhållanden som syrebristen i havet. Det senare problemet förstärks sedan av övergödning och andra människoorsakade miljöproblem. Yrkesfisket är dock idag inte ett av dessa problem om vi ska se på statistik, fångster och orsakssamband etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!