Kvotminskning i Östersjön slår hårt mot det småskaliga fisket

Alla fiskebåtar som ägnar sig åt torskfiske i västra Östersjön kommer att drabbas hårt om ministerrådet i EU i oktober beslutar om kvotminskningar i enlighet med de biologiska råden. Rekommendationen från forskningen, dvs Internationella Havsforskningsrådet (ICES), är nämligen en mycket kraftigt sänkning av torskkvoterna med 88% i västra Östersjön.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta behovet av en kraftig sänkning, men det kommer att slå mycket hårt mot mindre fiskebåtar som inte kan flytta sitt fiske till andra fiskevatten. Detta framgår klart av en rapport som Institutionen för livsmedels- och resursekonomi (IFRO) vid Köpenhamns universitet gjort:

”De finansielle konsekvenser må således anses for at være omfattende for fiskerne, der har størstedelen af deres fiskeri i den vestlige Østersø, og medmindre bestandssituationen forbedrer sig betydeligt meget hurtigt, må et stort antal især de mindre fartøjer under 15 meter forventes at forlade fiskeriet i løbet af 2017”.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har bedt om analysen, der er lavet på grundlag af de anbefalinger, som ICES kom med i foråret for fiskeriet i Østersøen i 2017. EU-Kommissionen forventes at komme med sit forslag til fiskekvoter enten sidst i august eller begyndelsen af september, hvorefter Ministerrådet på sit møde i oktober vedtager fiskerimulighederne for 2017.

För svensk del innebär en ändring av kvoterna enligt ICES förslag med all sannolikhet att det kustnära småskaliga fisket i västra Östersjön helt slås ut. Detta även om fisket är litet och några små båtar säkerligen kan flytta sitt fiske till Kattegatt. För danska fiskare har det förstås ännu större betydelse då huvuddelen av det som kallas västra Östersjön är danska fiskevatten.

Det finns också flera problem och märkligheter i sammanhanget. Rådgivningen för västra Östersjön omfattar områdena 22-24. Område 23 är Öresund där torskbeståndet är lokalt och livskraftigt samt vad jag förstår fiskas på en hållbar nivå. Även här kommer kvoten att skäras ner trots att det sannolikt inte behövs.

Fritidsfisket som sannolikt tar upp mer torsk än yrkesfisket i västra Östersjön behöver inte minska sina fångster alls. Det rimliga vore ju att först förbjuda fritidsfiske och därefter ge sig på yrkesfiskets kvoter.

En annan märkligt sak är att inget görs åt sälarna i västra Östersjön. Även de äter sannolikt mer torsk än vad yrkesfisket tar upp, i alla fall i vissa områden. Dessutom skadar de fångster i garn, något som främst slår mot det småskaliga kustnära fisket med passiva redskap. Innan det skärs ner för yrkesfisket vore det rimligt att sälstammen minskades.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!