Svartmunnad smörbult oroar biologer

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv fisk som ökar i antal i Göteborgs hamn och kanaler. Nu har forskare vid Göteborgs universitet fått en möjlighet att grundligt undersöka fisken.

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult. Foto: Peter van der Sluijs (CC BY-SA 3.0).

För att sätta svartmunnad smörbult på agendan arrangerade Sportfiskarna en fisketävling för ungdomar den 3 september. Fångades svartmunnad smörbult skulle därefter ges till forskare från Göteborgs universitet så att de kan undersöka dem.

− Genom att se vilka platser den svartmunnade smörbulten fångas på, och undersöka till exempel storleksskillnader på fisken mellan de här olika miljöerna, så kan flera frågor förhoppningsvis besvaras, säger Lotta Kvarnemo, professor i evolutionär ekologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Kanske kan forskarna få svar på om fisken i olika ålder väljer olika miljöer och om svartmunnad smörbult växer snabbare i hamnens brackvatten än i sötvatten. Forsakrna är också intresserade av att ta reda på vad den svartmunnade smörbulten äter.

Den svartmunnade smörbulten har snabbt spridit sig i stora delar av Europa och för några år sedan kom fisken till Göteborg. Än så länge finns arten inte i saltvattnet på Västkusten, men det finns en risk att svartmunnad smörbult kan etablera sig även där, och att Göteborgs hamn kanske kan vara en språngbräda.

− Vattnet i hamnen varierar i salthalt, och det finns studier som visar att förmågan att hantera föränderliga miljöer kan hjälpa arter att anpassa sig till nya förhållanden. Om den svartmunnade smörbulten kan sprida sig från hamnens brackvatten ut till Västerhavet genom sin anpassningsförmåga kan det få ekologiska konsekvenser, säger Leon Green, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Tillsammans med professor Lotta Kvarnemo, undersöker Leon Green fiskarnas anpassningsförmåga. I Östersjön har den svartmunnade smörbulten på sina håll skadat traditionellt fiske och det finns ett stort behov av att förstå hur den sprider sig och vart den tar vägen. Men även om den sprider sig är det egentligen ingen katastrof. Nära kusten och i fjordarna i Bohuslän finns det snarast brist på fisk. Kanske skulle det till och med vara bar om den spred sig, i alla fall i brackvattnen kring Nordre älvs mynning. Svartmunnad smörbult går mycket bar att äta och kan fiskas för mat.

Även vid årets vallgravsmete i maja uppmanades fiskarna att titta efter svartmunnad smörbult:

Inför årets Vallgravsmete uppmanades deltagarna att hålla ett extra öga på fiskar av arten svartmunnad smörbult. Fisken hör egentligen inte hemma i våra vatten men finns naturligt i Kaspiska havet, Svarta havet, Azovska sjön och Marmarasjön.

Arten har dock spridit sig, troligen via fartygens barlastvatten och 2008 gjordes det första fyndet i svenska vatten.

– Vi har de senaste åren fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten.

Om tävlingen slutade med att forskarna fick några exemplar av svartmunnad smörbult som de kan undersöka är oklart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!