Danmarks största fiskeriföretag 2016

Listor över Danmark största fiskeriföretag baserat på bruttoförtjänst år 2015. Tyvärr publicerar dansk företag inga omsättningssiffror (den totala försäljningen) så jämförelser med andra nordiska företag är inte möjlig.

Största fiskeriföretag 2016, namn, bruttoförtjänst (bruttoresultat) 2015 i M DKK, hemort

Gitte Henning A/S, 228, Skagen
Astrid Fiskeri A/S, 182, Skagen
Rederiet Ruth A/S, 164, Hirtshals
Asbjørn ApS, 82, Hirtshals
Cattleya A/S, 75, Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 42, Thyborøn
Gifico ApS, 35, Skagen
Nordic Pelagic A/S, 29, Thyborøn
Jette Kristine E 727 ApS, 24, Esbjerg
Ny Kingfisher ApS, 18, Thyborøn
Lingbank Fiskeri ApS, 16, Hanstholm
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 15, Grenå
August A/S, 14, Skagen
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 14, Hirtshals
Karen Nielsen ApS, 13, Hanstholm
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 13, Hanstholm
Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 13, Hanstholm
Odeskar Fiskeri A/S, 12, Grenå
S 105 Sebastian ApS, 12, Skagen
Cyrano II ApS, 12, Thyborøn
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 10, Esbjerg
Mindbo ApS, 10, Thyborøn

För en del större danska fiskare och fiskeriföretag finns inga siffror alls. Det gäller verksamheter som bedrivs som enskild firma och i partrederier. Det gäller exempelvis Ocean Prawns, John-Anker Hametner Larsen, familjen Knak, P/R HG 333 Isafold, familjen Tindskard (HG 62 Beinur) med flera. De företag jag nämnt här skulle ta plats på listan. Den som vill jämföra dessa företag storlek med de andra företagen kan ta en titt på innehav av fiskerättigheter (pelagiskt, industrifisk, torskfiskar, skaldjur, plattfiskar) och landningar.

Ocean Prawns har en komplicerad företagstruktur med olika typer av bolag i olika nivåer vilket gör att siffror är svår att komma över.

Majoriteten av de allra största danska fiskeriföretagen ägnar sig åt pelagiskt fiske. Av de 22 företagen ovan är 14 huvudsakligen inriktade på pelagiskt fiske. Av de tio största är bara ett, Ny Kingfisher A/S, verksamt inom annat fiske. Skulle Isafold, Knak, Hametner-Larsen och Tindskard tas med på listan skulle den pelagiska dominansen öka ytterligare.

Gitte Henning A/S och August A/S ägs av samma familj, familjen Henning Kjeldsen. De äger också Nordstrand Fiskeri ApS med en bruttoförtjänst på 9 miljoner danska kronor år 2015 samt HG 352 Polaris ApS med en bruttoförtjänst på 7 miljoner danska kronor. Total ger det ett bruttoresultat (förtjänst) på 258 miljoner danska kronor.

Fem (varav tre bland de tio största) företag på listan har svenska ägare och S 105 Sebastian köptes i slutet av 2015 av ägarna bakom Themis Fiskeri A/S. Båten har senare sålts till en annan svensk ägare men har fortfarande dansk flagg med namnet L 106 Monsun.

Vi kan också få en uppfattning om bolagens ekonomiska storlek och styrka genom att titta på bokförda tillgångar vid utgången av år 2015.

Största danska fiskeriföretag 2016, namn, bokförda tillgångar vid bokföringsårets slut 2015 i M DKK

Gitte Henning A/S, 1 437, Skagen
Rederiet Ruth A/S, 1 093, Hirtshals
Ocean Prawns A/S, 951, Nexø
Asbjørn ApS, 910, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 817, Skagen
Cattleya A/S, 325, Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 236, Thyborøn
Nordic Pelagic A/S, 179, Thyborøn
Gifico ApS, 175, Skagen
Jette Kristine E 727 ApS, 164, Esbjerg
Nordstrand Fiskeri ApS, 132, Skagen
Ny Kingfisher ApS, 120, Thyborøn
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 113, Grenå
S 105 Sebastian ApS, 105, Skagen
Cyrano II ApS, 105, Thyborøn
Lingbank Fiskeri ApS, 76, Hanstholm,
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 75, Hirtshals
Tn Hirtshals ApS, 69, Hirtshals
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 66, Hanstholm
August A/S, 63, Skagen
Brdr. Langer A/S, 62, Harboøre
Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 54, Thyborøn
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 52, Fjerritslev
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 52, Hvide Sande
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 44, Esbjerg
HG 352 Polaris ApS, 42, Skagen
Karen Nielsen ApS, 42, Hanstholm
Amy A/S, 40, Thyborøn
Odeskar Fiskeri A/S, 37, Grenå
Karbak ApS, 35, Thisted

Bokförda tillgångar är bruttovärden, dvs ingen hänsyn har tagits till hur stora lån företagen har. Värden består i huvudsak av fiskerättigheter (kvoter) och båtar. Noterbart är att flera företag som förvaltar kollektiva kvoter finns med på listan över företag med stora tillgångar, såsom olika puljer och Thorupstrands Kystfiskerlaug.

Tn Hirtshals ApS ägs av familjen Tindskard men motsvarar bara en liten del av familjens fiskeriverksamhet. Återigen saknas dock Isafold, Knak och Hametner Larsen för att nämna några som borde varit med på listan om siffror fanns att tillgå.

Familjen Kjeldsens sammanlagda tillgångar deras fyra olika företag är 1 674 miljoner danska kronor.

Fiskeriselskabet 2bis ApS ägs av intressen som också är huvudägare i TripleNine, fiskmjölsföretaget i Thyborøn.

Källa till siffrorna är proff.dk samt årsredovisningar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!