Ny hamn för fiskebåtar på Donsö?

Göteborgsområdets största fiskebåtar måste idag lägga till i Frihamnen. Det finns ingen annan hamn lämplig för fiskebåtar (därmed inte sagt att Frihamnen är lämplig) som är tillräckligt djup. Om några år kan båtarna inte längre ligga i Frihamnen och Göteborgs kommun vill inte och tänker inte muddra hamnen och inloppet till hamnen i Fiskebäck. Inte heller har de visat någon vilja att anvisa en annan hamn eller bygga ut nån annan hamn för de stora fiskebåtarna.

På Donsö har dock yrkesfiske och rederierna via Donsö Fiskehamnsförening nu agerat för att få tillstånd att bygga en hamn med pontonbryggor som kan möjliggöra att fartyg med ett djupgående på över 6 meter kan lägga till. Pontonerna är tänkta att ligga söder om den nuvarande hamnen i anknytning till det i praktiken övergivna industriområdet där som idag är fullt med skrot av olika slag. Även kustbevakningen ska erbjudas en plats vid den nya pontonbryggan.

På Donsö finns idag endast en större fiskebåt med svensk flagg, GG 438 Clipperton. När den byts ut mot en större ny båt innebär det att den inte kan angöra Donsö hamn. Utan plats i Frihamnen har de då inget annat alternativ än att använda Skagen i Danmark som hemmahamn. I övrigt äger yrkesfiskare på Donsö två båtar med dansk flagg, S 456 Anne-Mie och L 106 Monsun och en med tysk flagg, NC 330 Kristine. En båt med dansk flagg, AS 202 Neptun, ägs av en person på Donsö och en person på Vrångö.

I Frihamnen ligger idag GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland, alla hemmahörande i Fiskebäck. Ibland ligger också danskflaggade fiskebäcksbåten S 205 Ceton och röröbåten S 264 Astrid där. Om alla dessa båtar ska erbjudas plats på Donsö är lite oklart.  Om Johanssons på Rörö som äger Astrid ens skulle föredra Donsö framför Skagen verkar dessutom lite osäkert. I deras fall skulle nog angöringsbojar öster om Rörö vara mer intressant.

I en artikel i GP säger Jonas Backman från fiskehamnsföreningen att de också vill erbjuda platser till tankfartyg och kryssningsfartyg. att Donsöägda tankraftyg skulle behöva plats på Donsö finner jag dock helt osannolikt och att kryssningsfartyg skulle lägga sig där istället för i Älvsborgshamnen känns nästan lika osannolikt. En ny hamn behövs som jag ser det framförallt för fisket. För fiskets vara i Göteborgsområdet är det nödvändigt om det ska bli kvar. Och utan de stora båtarna försvinner också flertalet av de små då service och infrastruktur kring fisket då inte bär sig och försvinner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Ny hamn för fiskebåtar på Donsö?”

Kommentarer är stängda.