En tredjedel av världens fiskbestånd är överfiskade

Enligt FAO:s rapport om världens fiske så är ungefär en tredjedel av världens fiskbestånd överfiskade. Någon minskning av antalet överfiskade fiskbestånd har inte skett under de senaste åren. Det ser dock väldigt olika ut i olika delar av världen. Värst är det i Medelhavet, sydvästra Atlanten och centrala Atlanten.

I de östra delarna av centrala Atlanten (dvs Västafrika) är nästan hälften (46,5%) av fiskbestånden överfiskade enligt FAO, i sydvästra Atlanten (Sydamerika) handlar det om 50%. I de västra delarna av centrala Atlanten (USA och Västindien) uppger FAO att 44% av fiskbestånden är överfiskade medan det i Medelhavet är så mycket som 60% av fiskbestånden som anses överfiskade. Andra källor uppger att 80% av fiskbestånden i Medelhavet är överfiskade. Även i de sydöstra delarna av Stilla Havet är överfisket stort, där uppger FAO att 41% av bestånden överfiskas.

I Nordostatlanten, dvs europeiska fiskevatten, anses 21% av fiskebestånden vara överfiskade.  Situationen är liknande i nordvästra Stilla Havet, östra delarna av centrala Stilla Havet (USA och Mexico) där bara 9% av bestånden anses överfiskade, östra Indiska Oceanen (15% av bestånden överfiskade).

FAO konstatera att även om situationen i världsmåttstock inte visar på något förbättrat läge vad det gäller andelen överfiskade fiskbestånd är läget i vissa delar av världen allt bättre:

In spite of the challenges facing the world’s marine capture fisheries, good progress is being made in reducing fishing rates and restoring overfished stocks and marine ecosystems through effective management actions in some areas. In the United States of America, the Sustainable Fisheries Act has added requirements that overfished fisheries be built to healthy levels. By 2013, 64 percent of the 44 overfished stocks covered by the act’s requirements had been rebuilt or were showing significant rebuilding success, with revenues 92 percent higher than at the start of the rebuilding process.

Moreover, Australia ended overfishing in the fisheries managed by the Government of the Commonwealth of Australia in 2014. In the EU, up to 70 percent of assessed stocks had either decreasing fishing rates or increasing stock abundance in the Northeast Atlantic.19 Similar examples of success also exist in many other fisheries around the world. For example, Namibia has rebuilt its hake fishery, and Mexico has succeeded in restoring its abalone stock.

Av andelen fisk som fångas går dessutom mer och mer till föda för människor och allt mindre till foderproduktion. på 1960-talet användes 67% av den fångade fisken till mat medan motsvarande siffra år 2014 var 87%.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,