Överfiske är knappast problemet för ålgräsängarna

Ålgräsängarna i grunda svenska vatten på Bohuskusten fortsätter försvinna i samma takt som tidigare. Sen 1980-talet hade 62% av ålgräsängarna i Bohuslän försvunnit fram till 2004 och värst var det i Kungälv där 87% försvunnit. I Stenungsund hade då bara 13% försvunnit. Sen dess har läget förvärrats ytterligare och i Kungälvs kommun har nästan alla ålgräsängar försvunnit medan angränsande delar av Stenungsunds kommun nu också drabbats hårt.

I en rapport om problemet anges överfiske av stora rovfiskar som  ett av de grundläggande problemen. Att överfiske en gång gjorde att torsk och andra större rovfiskar försvann från den inre bohusskärgården är med all sannolikhet sant, men att överfiske skulle vara ett problem idag är det inte. Något större yrkesfiske har inte bedrivits i dessa områden på mer än 30 år. Inte heller i Skagerak och Nordsjön finns idag något som helst överfiske på torsk som är den viktigaste stora rovfisken.

Trots att det idag inte finns något fiske på torsk i innerskärgårdarna, i stora områden inget yrkesfiske alls har torskbestånden inte återhämtat sig. Detta trots att det på sina håll fortfarande finns lekbestånd av torsk, exempelvis i Havstensfjorden innanför Orust och i Gullmarsfjorden. Det måste alltså finnas nån annan anledning till att torskbestånden inte återhämtar sig. De flesta är övertygade om att det handlar om den kraftigt ökade förekomsten av säl. För att få tillbaks torsken och ålgräsängarna behöver vi sannolikt jaga säl och minsak sälstammen.

I viss utsträckning förekommer snörpvadsfiske på skarpsill i djupare områden inomskärs, men det påverkar inte torskbestånden nämnvärt. Det finns helt enkelt inget överfiske idag så det är också en ett helt meningslöst förslag att minska överfisket vilket dock ändå förelås i rapporten.

Om övriga saker i rapporten om ålgräset vet jag egentligen för lite för att kunna uttala mig. Men jag undrar om det är någon som öht funderat på om ålgräsängarna utbredning på 1980-talet var de naturliga eller om de var större än de varit tidigare. Kanske gynnades ålgräsängar av det försurade vattnet som strömmade ut från alla vattendrag? Eller var det så att ålgräset växte extra bra på grund av all skit som släpptes ut från trankokerierna på 1700-talet och att effekterna av det nu försvunnit? På 1930-talet försvann sannolikt en mycket stor del av ålgräset på grund av sjukdom. Återhämtade sig ålgräset från det? Varför i så fall? Eller försvann det inte i Sverige på samma sätt som det försvann i Danmark och andra länder. Och varför försvann inte fisken då om ålgräset nu är så viktigt? Många frågor saknar svar när det gäller ålgräset och forskningen kring dess försvinnande.

Det är också värt att fundera på varför ålgräsängarna i Stenungsund och Brofjorden klarat sig bättre än på andra ställe. Ålgräs tål inte heller sötvatten. Kan det vara så att Nordre älv fått en allt större del av Göta älvs vatten med påföljd att salthalten sjunkit rejält i Kungälvs kustvatten? Har det funnits extra stora och tillfälliga sötvattensutsläpp som kunnat slå ut ålgräset? Dessa sker har vad jag kan se inte undersökts och det gör rapporten begränsad och mindre värdefull än vad den kunnat vara.

Helt klarlagt är dock att övergödning har en starkt negativ effekt på ålgräsängar och att brist på rovfiskar bidrar till denna negativa effekt genom att den ekologisk balansen rubbas. Grumligt vatten och anläggningar som ger skugga bidrar också till en negativ utveckling för ålgräset. Brist på ålgräs gör dessutom att vattnet blir än grumligare. Precis som med överfisket är det dock så att övergödningen inte har så stor betydelse idag. Utsläppen av kväve från vattendragen har nämligen minskat kraftigt sen 1980-talet. Minskad övergödningen är därför heller inte nåt vidare bara åtgärdsförslag.

Men ålgräsängarna fortsätter försvinna, framförallt i Kungälvs kommun. Inte heller har nyplanteringar i området lyckats. Det måste alltså finnas andra orsaker än övergödning och överfiske. De enda förslag forskarna kommer med är förekomsten av mattor av fintrådiga lager, grumligt vatten och fritidsbåtar. Det känns som något svaga argument och inte alls som några väsentliga orsaker. Vattnet i norra delarna av Stenungsunds kommun är precis lika grumligt som i de södra och dessutom är det norra området mer påverkat av hamnar, bryggor och fritidsbåtar. Men i det norra området har ålgräset inte försvunnit.

För min del verkar det som om forskarna faktiskt skulle titta lite mer på effekterna av sötvattnet från Nordre älv och om uppgrundning av södra armen av Göta älv kan ha lett till att mer vatten flyter i Nordre älv än tidigare. Detta är något som eventuellt skulle kunna ge de effekter vi ser på ålgräsängarna norr om Nordre älvs utlopp men vad jag vet har ingen undersökt detta. Kanske inte ensamt, men det skulle kunna vara en bidragande orsak. Det finns också en hel del annat som inte undersökt och på något sätt känns det som om forskarna varit något enkelspåriga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!