Mer hummer åt yrkesfisket

Småskaligt yrkesfiske, oavsett fiskeredskap (det vanligaste är bottentrål) är ingen ekonomiskt lukrativ verksamhet. Det innebär att allt som kan göras för att hjälpa det småskaliga yrkesfisket till en bättre ekonomi är bra. Hummerfiske är ekonomiskt mycket lönsamt, men idag tas en överväldigande del av hummern av fritidsfiskare. När nu Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska göra en översyn av hummerfisket är det därför rimligt att det gör det som kan göras för att förbättra det kustnära yrkesfisket ekonomi faktisk görs.

Hummer

Hummer. Bild: Bart Braun. Public Domain

Sådan åtgärder är att ytterligare begränsa antalet hummertinor en fritidsfiskare har möjlighet att använda. Andra åtgärder kan vara områdesmässiga och tidsmässiga begränsningar för när och var fritidsfiskare får fiska hummer. Mer hummer till yrkesfisket tycker jag är en rimlig inställning i denna fråga och något som bör vara en utgångspunkt för HaV:s arbete. Översynen bör leda till förbättringar för yrkesfisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!