Veckans båt – GG 201 Bravik

GG 201 Bravik

GG 201 Bravik i Frederikshavn år 2007. Bild: Lars Schmidt.

GG 201 Bravik är en nästan 28 meter lång båt på 225 bruttoton och med en motor på 810 kW. Hemmahamn är Styrsö men den hamn båten utgår från vid fiske är i allmänhet Hanstholm på Jyllands västkust.

Bravik byggdes 1983-1984 på Johs. Kristensen Skibsbyggeri ApS i Hvide Sande, Danmark och ersatte en äldre GG 201 Bravik av trä som var byggd i Skredsvik 1965. Den sistnämnda båten var en av de tre sista fiskebåtarna som byggdes i Skredsvik. Ägare av Bravik har alltid varit familjen Tullock. Innan 1966 var de istället delägare i GG 200 Sandvik.

Idag ägs GG 201 Bravik av Bravik Fiskeri AB som i sin tur ägs av familjen Tullock. I styrelsen för företaget sitter Gunnar Tullock och Christian Tullock samt som suppleanter Lisbeth Margareta Tullock och Stella Hellen Tullock. 2015 omsatte företaget 7,6 miljoner kronor och hade bokförda tillgångar på 5,5 miljoner kronor. Företaget äger också den mindre fiskebåten GG 5 Alexandra och Gunnar Tullock äger själv GG 702 Hanna.

Efternamnet Tullock kommer ursprungligen från Skottland och har funnits sen medeltiden. Det förekommer med flera olika stavningar, förutom Tullock också Tulloch, Tulloh och Tullo med flera. I Dingwall i Skottland finns Tulloch Castle. I stort sett alla med namnet Tullock bor i Västsverige, främst på Styrsö, i Torslanda och Göteborg. Jag kan inte hitta någon koppling mellan familjen Tullock på Styrsö och familjen Tullock i Torslanda. Det betyder inte att den inte finns, den kan mycket väl finnas ändå, men måste förstås inte finnas.

GG 201 Bravik

GG 201 Bravik år 2015. Bild: Maritimbild/Lennart Ramsvik

GG 201 Bravik är en av få svenska båtar som främst fiskar fisk i Västerhavet, dvs torsk, kolja, sej och liknande samt plattfisk. Det vanliga är att demersala svenska trålare bara tar fisk som bifångst medan målarter är kräfta och räka, men ett fåtal båtar har ett riktat fiske på fisk. Sex båtar med riktat fiskfiske ingår i den danska MSC-märkningen för olika typer av vitfisk och plattfisk samt landar större delen av sina fiskfångster i Danmark.

Förutom GG 201 Bravik är det GG 562 Randi och GG 150 Älvsborg som främst är inriktade på fiskfiske. GG 181 Västerland, GG 500 Vingaskär (också från Styrsö) och GG 73 Ingun är båtar som även fiskar annat vid sidan av fiskfisket och främst landar i Sverige men de ingår även i den dansk MSC-märkningen så de landar sannolikt en stor del av sin fisk där. Det är alla medelstora fiskebåtar. Utöver dessa båtar finns det ytterligare ett antal medelstora och många mindre båtar som har olika typer av riktat fiskfiske vid sidan av kräftfisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!