Forskare ljuger i ETC om Östersjön och överfiske

Jan Albertsson är miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet/Umeå marina forskningscentrum. Han är intervjuad i ETC om miljötillståndet i Östersjön. ETC påstod att han är forskare på SLU, vilket inte är korrekt. I artikeln i ETC hävdar han att det pågår ett överfiske i Östersjön och att det drabbat torskbestånden. Påståendet är en ren lögn.  Överfiske är när det fiskas mer än vad rådgivningen från Internationella Havsforksningsrådet (ICES), dvs forskningen föreslår att det ska fiskas. Vad det gäller torsken har det inte varit fallet på i alla falla 10 år. Albertsson ljuger.

De senaste åren har politikerna visserligen fastställt kvoter (TAC) som varit större än vad ICES forskare föreslagit men inte något år har det faktiskt fisket varit större än ICES rådgivning. Detta då inte mer än 30-50% av kvoterna i östra Östersjön (område 25-32) och inte mer än 70-100 % av kvoterna i västra Östersjön (område 22-24, väster om Bornholm) fiskas upp. Det senare kan vara ett visst överfiske jämfört med råden, men det sker i mycket liten utsträckning i vatten där svenska yrkesfiskare är verksamma. Svenska fiskare ägnar sig huvudsakligen åt fiske i östra Östersjön och de som fiskar i västra Östersjön är främst småskaliga kustnära fiskare med små båtar. Öresund där torskbeståndet mår bra är den del av vattnen i västra Östersjön som fiskas hårdast vad svenska yrkesfiskare anbelangar.

När det gäller fisket i Östersjön snackar Albertsson helt enkelt skit. Nåt överfiske på torsk i Östersjön existerar inte förutom i Bälthavet och Arkonahavet.

Källa: Fisket 2015.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

PS.- Påstod tidigare att Jan Albertsson var forskare på SLU. ETC skrev det och jag trodde uppgiften var korrekt. Nu har jag ändrat detta. I länken kvarstår dock detta påstående som alltså av tekniska skäl

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

7 svar på ”Forskare ljuger i ETC om Östersjön och överfiske”

 1. Svar från Jan Albertsson som sitter på en dåligt internetuppkoppling och inte kan surfa in och skriva kommentaren själv:

  om jag är en lögnare så är lögnen inte min egen utan hämtad från ICES, se texten nedan. Om du efter att ha läst texten fortfarande tycker att det är lögner så skulle jag uppskatta om du riktar den kritiken till ICES att de (medvetet) far med felaktig statistik

  Information om de fångstnivåer på torsk som ICES utfärdar råd om (för att hålla bestånden på en nivå där de långsiktigt ger bäst avkastning), vilka tillåtna kvoter som fastställs, och hur mycket som fångas, för olika år, kan hämtas från ICES hemsidor. För västra beståndet http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/cod-2224.pdf och östra beståndet http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/cod-2532.pdf (tyvärr på engelska).

  För västra beståndet, i tabell 8.3.4.8 på sid 8 sammanställs råd från ICES (första kolumnen), fastställda tillåtna kvoter (andra kolumnen) och den faktiska fångsten (tredje kolumnen) för olika år. Här ser man att de senaste tio åren har fångsterna överskridit ICES råd 2007, 2008, 2009 för att sedan ligga under råden 2010-2014. Men 2015 översteg fångsten ICES råd igen och nu kraftigt. Därefter har ICES justerat sina råd nedåt för 2016, och mycket kraftigt nedåt för 2017. Man kan göra samma sak för Östra beståndet Tabell 8.3.5.5, och finna att ICEs råd överskrids 2006, 2007, 2008 och sedan igen 2015. Däremot verkar de beslutade kvoterna följas bra överlag, men nåt annat har jag heller aldrig påstått.

  Observera att de refererade ICES siffrorna gäller för alla nationer tillsammans, alltså när man talar om västra bestånden avses helheten, oavsett vilken nation som fiskar upp torsken. Samma sak för östra beståndet. I artikeln som bygger på intervjun med mig var syftet att på ett ganska svepande sätt berätta om tillståndet i Östersjön, inte att reda ut vem eller vilken nation som bär ansvaret. Problemet ligger nog på hög nivå, EU-nivå. Det är mycket möjligt att svenska fiskare håller sig under ICES råd, jag är faktiskt inte insatt i detta och har inte heller försökt undersöka det, men alla länder tillsammans överskrider nivåerna då och då som vi ser, och det är det som är av störst intresse för helhetstillståndet.

  Ett färskt remissvar från Baltic Eye på Östersjöcentrum, Stockholm till EU-kommission är också mycket läsvärt i sammanhanget
  http://balticeye.org/hallbart-fiske/remissvar-fiska-under-msy/

  Slutligen, om vi får en situation där man knappt vågar nämna ordet överfiske tror jag inte det gagnar målet – att få tillbaka starka fiskbestånd som ger oss stora årliga tillskott av värdefull fisk, ett livskraftigt yrkesfiske, och välmående näringskedjor i havet.

  Hälsningar Jan Albertsson

  1. Det är bra att vi tycks vara överens om definitionen på överfiske. Men ICES har helt uppenbart fel i sin rapport (det är inte helt ovanligt, jmfr makrillkvoterna där en mycket stor felräkning gjordes eller räkkvoterna där en förändring av beräkningsgrunderna helt plötslig gjordes vilket resulterade i ett kraftigt minskat beräknat bestånd). Visst är felet inte bara ditt. Därför måste jag erkänna att jag delvis har fel i min kritik av dig. Jag borde kritiserat det underlag du använde också (men det redovisades ju inte i ETC så det var inte så lätt att göra det)

   Problemet är att ICES verkar utgå från gissade landningar istället för faktiskt redovisade. Ett sånt sätt är inte rimligt. Verkliga landningar visar att det inte förekommer nåt överfiske och det är ju ändå verkligheten vi måste förhålla oss till. EN forskare på det här området borde helt enkelt vara mer insatt innan den gör uttalanden med tvivelaktig sanningshalt. För att veta hur mycket det fiskas går det inte att gissa utan verkligheten måste utgöra grunden. Du gissade med stöd av märkliga beräkningsgrunder hos ICES som inte har sin bas i verkligheten.

   Att politikernas beslut legat över ICES-råd under en lång rad år är inget nytt. Det känner jag väl till och nämnde också i mitt inlägg. Men det betyder inte att det nåt överfiske.. Detta eftersom fisket bara är hälften av den beslutade kvoten vilket är klart mindre än ICES rådgivning. Danmark och Sverige och Polen är de som fiskar större delen av kvoten av torsk i östra Östersjön (de tre länderna har 72% av TAC). Varken Danmark eller Sverige har de senaste åren fiskat upp mer än 30-50% av den beslutade kvoten (TAC). Vad det gäller Polen har jag inga siffror men det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda där. Kvoten i östra Östersjön var över 50 000 ton år 2015 och det är huvuddelen (77%) av torskkvoten i Östersjön. Om hälften av detta fiskas upp är det 25 000 ton.

   ICES föreslog en kvot på 29 085 ton. Fisket var mindre än så. Men inte enligt ICES som måste ha gjort nåt räknefel. Danmark och Sverige fångade enligt officiell statisk totalt 17 200 ton torsk i Östra Östersjön 2015. Inte ens om alla övriga länder fångade hela sin kvot skulle det därför ha kunnat fiskas 37 000 ton som ICES uppger (utkasten ska inte räknas med då de inte ingår i TAC). Deras siffra är helt enkelt inte rimlig. Inget överfiske alltså.

   I överensstämmelse med ICES rekommendationer föreslog EU-kommissionen att den totala tillåtna fångstmängden för torsk i östra Östersjön skulle minska med 20 % till 41 143 ton under 2016. Så mycket kommer inte att fiskas. Det är bara att studera hur mycket som svenskar och danskar fiskat hittills i år; lite över 7 000 ton respektive 5 200 ton (4000 + 1 200).

   http://fiske.zaramis.se/2014/05/30/ices-vill-halvera-torskkvoterna-i-ostersjon/
   http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/poster_tac2015_en.pdf
   https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/kvoter-och-fiskestopp/infiskat/daglig-infiskning.html
   http://webfd.fd.dk/stat/aarsmgd/tordoex_16.html
   http://webfd.fd.dk/stat/aarsmgd/tor25_32_16.html

   Kvoten i västra Östersjön var cirka 16 000 ton. Om allt detta fiskas upp blir det totala fisket cirka 40 000 ton i Östersjön.

   ICES förslag inför 2016 var en mycket kraftig minskning av torskkvoten i västra Östersjön, en halvering till omkring 8 000 ton i Östersjön. EU-kommissionen följde inte det förslaget. Danska och svenska fiskare har 60% av denna kvot. Hittills i år har de fiskat 4 000 respektive 2 800 ton och svenska fiskare har fiskat en större andel av beslutad kvot (TAC) än danskarna. Ett visst överfiske i förhållande till ICES rådgivning ser det onekligen ut att bli vilket jag också skrev i mitt inlägg. Om detta är vi helt överens. Det som komplicerar det hela är Öresund där ingen kan hävda att det fiskas för mycket och där tas huvuddelen av den torsk som fångas av svenska fiskare i västra Östersjön. Samma beräkningsrproblem som tynger östra Östersjön tynger också beräkningarna för västra beståndet vilket kan ge en felaktig bild av hur det ser ut i verkligheten.

   http://webfd.fd.dk/stat/aarsmgd/tor22_24_16.html
   https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/kvoter-och-fiskestopp/infiskat/daglig-infiskning.html

   Sett utifrån problematiken med ICES beräkningsgrunder jämfört med verkliga landningar anser jag att vi ska vara väldigt försiktiga med att påstå att torsken överfiskas i Östersjön. Inget tyder på att så är fallet sett på Östersjön som helhet och inget tyder på att det finns nåt överfiske av det östra beståndet. Däremot finns det sannolikt ett överfiske av delar av det västra beståndet. Det är vi också överens om.

   Slutligen är begreppet överfiske ideologiskt och politiskt belastat. Det är ett Greenpeace-ord som använts allt för mycket och användandet borde begränsas. I alla fall tills alla är överens om en definition. Vi är uppenbarligen överens, men Greenpeace är sannolikt inte överens med oss på den punkten. Så svaret på din sista fråga är attd et ska vara svårt att använda ordet och jag kommer att id en mån jag kan kritiser alla felaktiga anvädningar av ordet med följd att det blir jobbigt att använda. Det ska vara jobbigt att använda ordet överfiske och den som gör det ska verkligen ha på fötterna och vara ordentligt påläst (det räcker inte med att läsa ICES-rapporter).

    1. Men det enda vi kan utgår från är ICES rekommendationer likförbannat. Att fiskbestånd minskar är i sig inget belägg för att det fiskas för hårt. Det kan vara det. Men måste inte. Som när det gäller torsken. Det har inte fiskats för hårt i östra Östersjön, men ändå är beståndet dåligt.

 2. överfiske

  Hårt fiske, där man fångar mer fisk än vad som hinner växa till. Fiskbestånden minskar därför successivt. Se även utfiskning.

  Källa: HaV https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/u—o/ordbok-u-o/2013-03-14-overfiske.html

  Simple Definition of overfish
  : to catch too many fish so that there are not enough remaining

  Full Definition of overfish
  transitive verb
  : to fish to the detriment of (a fishing ground) or to the depletion of (a kind of organism)

  Source: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary
  http://www.merriam-webster.com/dictionary/overfish

  1. Det är ju fortfarande så att en måste utgå från nåt mätbart annars är det bara tomma ord. ICES rekommendationer är då det enda rimliga. Ordböcker är ju inte direkt nåt att hålla i handen.

Kommentarer är stängda.