EU-kommissionen föreslår kraftigt sänkta torskkvoter i Östersjön

EU-kommissionens förslag för kvoterna (TAC) på torsk i Östersjön följer Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning. Det föreslås en säkning av kvoten i östra Östersjön med 39% och i Västra Östersjön med 88% jämfört med TAC under 2016.

Torsk

Torsk. Bild: Patrick Gijsbers. Licens: GFDL

Sänkningen i östra Östersjön är egentligen inget problem då kvoten där inta fiskats upp på många år. De flesta av de senaste åren har bara 40-50% av kvoten fiskats, under 2016 ser det dock ut att bli lite mer. Sänkningen påverkar ändå det aktuella fisket helt marginellt. Beslutet kritiseras dock av danska fiskare som anser att beståndet av torsk i östra Östersjön är stigande.

Sänkningen av kvoten i västra Östersjön kommer dock att slå hårt mot småskaligt kustnära fiske. I praktiken kommer den att innebära att en del yrkesfiskare sannolikt slås ut för gott. Istället för cirka 4 000 ton får svenska fiskare 400 ton. Dessutom gäller den kraftiga sänkningen också Öresund där alla (forskare, miljöorganisationer och andra) hävdar att torskbeståndet är mycket livskraftigt. Detta förfarande är mycket märkligt. Speciellt är det märkligt om inte också fritidsfisket som tar upp mer torsk i Öresund än yrkesfisket också drabbas av inskränkningar när dessa nu sannolikt kommer att bli av. I Sverige kommer sänkningen av torskkvoten att slå hårt mot kustnära småskaliga fiskare i Öresund som fiskar med passiva redskap. Detta är inte rimligt.

I Danmark blir verkningarna av den nedskurna kvoten västra Östersjön mycket allvarligare än i Sverige. Danmark har en större kvot och det är främst danska innanhav kring Fyn och de mindre öarna som drabbas av kvotminskningen. I Danmark kan det leda till att en stor mängd danska kustfiskare slås ut för gott:

– Det vil i sig selv være en katastrofe, hvis torskekvoten bliver decimeret til 10 procent af den nuværende kvote i den vestlige Østersø. Men det er i lige så høj grad en skandale, at EU-Kommissionen ignorerer alle eksperters advarsler om, at det vil føre til en lukning af fiskeriet på tværs af Østersøen fra Bornholm i øst over til Jylland i vest, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Kystnært fiskeri rammes hårdt

Fiskerne har selv lavet to rapporter, der påviser de fatale konsekvenser, som nedslagtningen af torskekvoten vil få for fiskeriet og de mange fiskerihavne i den vestlige del af Østersøen. Dertil har IFRO – Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi – detaljeret påvist fiskernes afhængighed af torskekvoten i den vestlige Østersø.

– Især de mindre fartøjer er bundet til deres lokale farvande og kan ikke skifte til et andet farvand for måske at fiske dér. Samtidig er det også umuligt for dem at gå over i andre fiskerier i deres lokale farvande, fordi de vil få torsk med som bifangst. Så de kan reelt se frem til at skulle være ved kaj en stor del af året, forklarer næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen.

Kvoterna som danska yrkesfiskare får blir så små att ingen kan leva på fisket längre:

Kommissionens forslag skærer den samlede torskekvote – TAC i fagsprog – fra 12.720 tons i år til 1.588 tons i den vestlige Østersø i 2017. Heraf vil den danske andel af kvoten i den vestlige Østersø blive på knap 700 tons torsk.

Hvis man fordeler kvoten ligeligt ud på de 281 fartøjer, der har licens til torskefiskeri i den vestlige Østersø, giver det en gennemsnitlig fangstkvote for hvert fartøj på omkring 5,6 tons. Med 2016-priserne som grundlag vil det give en gennemsnitlig årsomsætning for hvert fartøj på omkring 75.000 kroner.

– Det er meget, meget lidt at drive forretning på. Og når man så også husker på, at en stor del af fartøjerne i den vestlige Østersø henter omkring 90 procent af deres årlige omsætning fra torskefiskeriet, så er det helt håbløst. De går ganske enkelt fallit, hvis kvoten bliver så lav, som Kommissionen foreslår, siger formand for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch.

Även i danska Bälthavet innebär en kraftiga minskningen av torskkvoten för yrkesfisket att fritidsfisket kommer att fiska betydligt mer än yrkesfisket. Det är inte heller där rimligt att fritidsfisket inte ska drabbas av nedskärningar vilket också EU-kommissionen påpekar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!