Kraftiga kvotökningar för pelagisk fisk i Nordatlanten

I Nordatlanten exklusive Nordsjön är de viktigaste pelagiska fiskarterna för fisket makrill, sill och Blåvitling (kolmule). För dess tre arter har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) gett råd inför år 2017 som innebär kraftiga ökningar av den mängd fisk som kan fångas.

Makrill

Makrill. Bild: imr.no

För makrill rekommenderar ICES en ökning av kvoten med 22%. Detta innebär dock i verkligheten mycket lite då makrill sen många år tillbaka fiskas långt över kvotråden från ICES. Orsaken till detta är främst att island, Grönland och tidigare också Färöarna bestämt egna kvoter utan att förhandla och vara överens med andra nationer eller grupper av länder som Norge och EU. För 2016 förelsog ICES en kvot på 773 842 ton (efter en ökning från 667 385 ton som gjordes den 20 september. För 2017 föreslår ICES en kvot på 944 302 ton. Det fiskas redan detta år mer än så. Makrill fiskas främst för konsumtion.

När det gäller NVG-sill (atlantoskandisk sill) föreslår ICES mer än en fördubbling av kvoten (ökning med 104%) jämfört med 2016 då den var 316 876 ton. Förslaget för 2017 är 646 075 ton. Även när det gäller NVG-sill har det under en lång rad år funnits problem med Färöarna och Island som inte vill vara med på överenskommelser utan gärna fastställer egna kvoter vid sidan av förhandlingarna med andra länder. Även NVG-sill fiskas främst för konsumtion.

Blåvitling (Kolmule)

Blåvitling (Kolmule). Bild: imr.no

Slutligen förelår ICES en ökning med 73% för blåvitling (kolmule), från 776 391 ton år 2016 till 1 342 330 ton år 2017. Blåvitling är en fisk som i Norden främst används till fiskmjöl och fiskolja, men nederländska och tyska företag fiskar för konsumtion. Det som fiskas för konsumtion säljs i stor utsträckning till Afrika.

Svenska yrkesfiskare har kvoter för samtliga arter om än inte så stora kvoter. Svenska yrkesfiskare som fiskar med fiskebåtar som har dansk flagg och danska fiskare har större kvoter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!