Borde turbåtsfisket behandlas som yrkesfiske?

En ganska stor del av fritidsfisket i Sveriges hav sker med hjälp av turfiskebåtar. Detta fiske står sannolikt för en stor del av den fisk som fritidsfisket fångar varje år när det gäller vissa arter i havet. Fisket är ett kommersiellt fiske såtillvida att båtägare tar betalt av fritidsfiskare för att dessa ska få följa med ut och fiska.

Det förekommer att yrkesfiskare också driver denna typ av verksamhet, men det vanliga är att det är personer utan licens för yrkesfiske.

Turbåtsfisket är en ekonomiskverksamhet av stor betydelse, omfattar många båtar och fångar betydande mängder fisk av vissa arter. För att få bättre kontroll på hur mycket fisk som fås upp i detta fiske och bättre kontroll på vilken fisk, vilka arter och storleken på fisken förefaller det mig som rimligt att också detta fiske underställs kvoter, fiskerilagstiftning för yrkesfiske samt fiskerikontroller.

Det fiskevatten där det förhållandevis finns flest turbåtsfiskeföretag verksamma är Öresund där det finns minst 7 företag med omkring 15 båtar vilket är lika många som det finns i Bohuslän där det finns enbit över 10 företag med cirka 15 båtar. I Göteborg finns det ytterligare ett antal företag med några båtar. Även i Stockholmstrakten finns det många turbåtsfiskeföretag och i Halland finns det några företag.

Omsättning och antal sysselsatta i ett turbåtsfiskeföretag är i paritet med ett vanligt fiskeriföretag med kustnära fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!