Svenska fiskare inte missnöjda med Östersjökvoter

På sajten Havet.nu skriver de att landsbygdsministern Sven-Erik Bucht är den end som är nöjd med uppgörelsen om kvoter i Östersjön inför år 2017:

EU-ministrarnas beslut om nästa års torskkvoter för Östersjön kritiseras hårt av forskare och miljöorganisationer för att åter tillåta större fiske än forskarna rekommenderat. Yrkesfiskarna tycker däremot att politikerna gått för hårt fram, och fritidsfiskare upprörs över att även deras fiske nu regleras. Endast landsbygdsministern Sven-Erik Bucht är nöjd.

Det är sannolikt inte korrekt. Havet.nu kan inte heller visa upp en enda artikel där det svenska yrkesfisket kritiserar beslutet om kvoter i Östersjön även om DN hävdar att de gjort det (dock helt utan belägg). Vad jag vet har svenska yrkesfiskare inte uttalat sig i frågan efter att kvoterna fastställts. Det är möjligt att enstaka yrkesfiskare är missnöjda, kanske framförallt sådana som fiskar i Öresund. Däremot har inget missnöje uttryckts från officiellt håll, varken från SFPO, STPO eller HKPO. Måhända är de svenska yrkesfiskarna inte heller nöjda, men nåt missnöje med torskkvoterna i Östersjön har de inte uttryckt. Havet.nu hittar på det i avseendet.

Det jag är hört är att de är bekymrade över tillståndet för torsken i östra Östersjön och att nedskärningen av kvoten i östra Östersjön inte påverkar fisket alls.  Kvoten i östra Östersjön har nämligen inte fiskats upp till mer än hälften på många år. En minskning av kvoten med 25% är i det sammanhanget utan konsekvenser.

Att miljörörelserna och forskarna är mycket kritiska är däremot sant. Men det missnöjet är också i stor utsträckning missriktat. De tjatar om överfiske (dvs fiske över de biologiska gränserna, i praktiken utöver vad ICES rådgivning rekommenderar) vilket inte överhuvudtaget existerar i östra Östersjön. Kritiken gällande detta beslutet om detta torskbestånd är alltså helt orimlig och har inget med verkligheten att göra.

Å andra sidan hade det inte heller varit nåt större problem för beslutsfattande EU-myndigheter att sänka kvoten så mycket som ICES rekommenderade i östra Östersjön. Det hade inte heller påverkat fisket. Att en minskning enligt ICES rådgivning inte beslutades för det östra beståndet finner jag ytterst märkligt. Men inte heller det beslut som tagits äventyrar förvaltningsplanen för det östra beståndet,

Sportfiskarna är för sin del missnöjda med att fritidsfisket begränsas, men bara vad det gäller  Öresund. I övrigt anser de att beslutet om en kraftig nedskärning i västra Östersjön är rimlig. Det är ett missnöje vi kan ta lätt på. Sportfiskarna representerar en välbeställd medelklass i de svenska städerna och självklart är det rimligt att de också får ta konsekvenserna av fiskbestånd med problem. Det bestådn vi då pratar om är västra Östersjöns torskbestånd som också omfattar Öresund trots att detta bestånd är åtskiljt från Östersjöns torskbestånd och har ett helt separat liv samt är i gott skick i motsats till läget i västra Östersjön.

Sammantaget kan vi nog säga att de flesta i det svenska yrkesfisket inte är missnöjda med beslutet om minskade torskkvoter i Östersjön. Havet.nu fantiserar helt enkelt på den punkten. Sportfiskarna är till viss del missnöjda, men i huvudsak nöjda medan miljörörelser och en del forskare är kraftigt missnöjda. Ett missnöje som dock är delvis felriktat och felaktigt. Helt felaktigt när det gäller det östra torskbeståndet i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!