Danmarks största innehavare av fiskerättigheter för industrifisk 2016

Industrifisk är fisk som fiskas för att användas till fiskmjöl, fiskolja och foder. De vanligaste arterna i detta fiske är skarpsill (brisling), tobis och vitlinglyra (sperling) men också blåvitling, taggmakrill (hestemakrel) och trynfisk (havgalt).

I detta inlägg redovisar jag innehaven andelsmässigt. I ett tidigare inlägg har jag redovisat viktmässigt per båt och företag. Då kvoterna är mycket olika i storlek i olika hav visar det egentligen bättre vilka företag som har stor betydelse. Den individuella fördelningen ändrar sig också över tid genom köp och försäljningar av fiskerättigheter.

Flera företag på listorna har flera båtar. Astrid Fiskeri A/S äger två båtar, E 532 Rockall som S 264 Astrid, Lingbank-koncernen äger HM 379 Lingbank, HM 41 William samt L 17 Bette Jens och Themis-koncernen äger RS 2 Lukas-Silas (ägd av svenska systerföretaget) samt S 144 Themis. Lingbank-koncernen är hemmahörande i Hanstholm och danska Themisdotterbolaget i Thyborøn även om båten har Skagen som hemmahamn. Brdr. Langer är ett företag i Thyborøn. Astrids danska företag hör hemma i Skagen vilket också Kjeldsen-gruppen gör. Cattleya och Jette Kristine är hemmahörande i Esbjerg medan Beinur, Ruth och Asbjørn är Hirtshals-företag ägda av färingar. Även Isafold är hemmahörande i Hirtshals.

Familjen Tindskard som äger PR Beinur och HG 62 Beinur äger också HG 63 Brestur och HG 64 Sigmundur. Hametner Larsen äger en lång rad båtar som L 207 Nordkap II, R 500 Sophia Hametner, L 224 Maja Hametner, L 226 Silje Hametner, L 227 Grethe Hviid, L 228 Susanita, L 229 Lykke Hametner, S 229 Maria Hametner, SG 152 Josephine E, L 525 Thingholt och L 441 Hametner Senior. Samtliga är äldre båtar som köpts billigt och som nästan enbart ägnar sig åt industrifiske. De flesta av Hametner Larsens båtar har inga egna fiskerättigheter utan hyr in. Även familjen Knak med kompanjoner ägnar sig huvudsakligen åt industrifiske. De har tre båtar, L 573 Hallingsø, L 673 Meilsø och L 811 Mini-Knak.

Familjen Henning Kjeldsen har flera företag med flera båtar. Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ägs av hans fru och andra medan August A/S och Gitte Henning A/S ägs av Henning Kjeldsen själv. De har båtar som S 49 Birgitte Martine, S 149 Birthe, S 349 Gitte Henning, S 549 Birgitte, L 49 Lasse, L 649 Martine, ND 14 Nanna och HG 271 Lange Lars. Fiskerättighetsinnehav redovisas som Kjeldsen-gruppen.

TripleNine-gruppen äger sina fiskerättigheter via ett dotterbolag till Triple Fish A/S. Ägare av företagsgruppen är numera norska Koppernæs AS och familjen Koppernæs

I Skagerak och Kattegatt har familjen Tindskard ökat sin andel av brislingen kraftigt sen förra året genom köp av båten FN 387 Silvervåg som numera heter HG 64 Sigmundur. Båten är den största enskilda innehavaren av fiskerättigheter för brisling i Skagerak och Kattegatt. Även Ejner Klitlund som har två båtar, FN 87 Tante och FN 267 Emilie, har kraftigt ökat sin andel av fiskerättigheterna för brisling i Skagerak och Kattegatt.

I Nordsjön har Tamme Bolt (Nordic Pelagic A/S, L 303 Ariadne) sålt alla sina fiskerättigheter. De svenskägda bolagen Themis Fiskeri och Astrid Fiskeri har ökat sina andelar och det har också Kjeldsen-gruppen, Asbjørn A/S med flera av de stora pelagiska företagen gjort.
När det gäller brislingen i Östersjön har inga större ändringar av fiskerättighetsinnehaven ägt rum. Inte heller när det gäller innehav av fiskerättigheter fö tobis har det skett några större ändringar förutom att de svenskägda fiskeriföretagen tycks ha ökat sina andelar.

Förutom Themis Fiskeri och Astrid Fiskeri är också Stella Nova, Ahlma och Gifico svenskägda företag.

Nä det gäller sperling så har Isafold och Ruth sålt sina fiskerättigheter. De som ökat sina är främst Hametner Larsen och Themis. Hametner Larsen gjorde det genom köp av båten R 500 som numera heter Sophia Hametner från Jens Thorbek.

Brisling i Skagerak och Kattegatt, företag, andel av totalkvoten

Tindskard, 19,0%
Ejner Klitlund, 12,8%
Kjeldsen-gruppen, 12,0%
Lingbank-koncernen (Rasmussen), 8,7%
FN 109 Nordland (Nielsen), 8,2%
Cyrano II ApS (Vendelbo), 4,3%
Hametner Larsen, 3,6%
Ahlma Danmark ApS, 3,0%
Themis Fiskeri (Ryberg), 2,6%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 2,5%

Brisling i Nordsjön, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 16,6%
Kjeldsen-gruppen, 9,7%
Themis Fiskeri (Ryberg), 8,5%
Tindskard, 8,1%
Asbjørn A/S (Magnusen), 8,2%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 7,4%
TripleNine, 6,8%
Knak, 5,5%
PR HG 333 Isafold, 5,0%
E 727 Jette Kristine ApS, 4,6%

Brisling i Östersjön, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 20,9%
Themis Fiskeri (Ryberg), 20,4%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 18,9%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson), 14,4%
Tindskard, 7,3%
PR HG 333 Isafold, 5,3%
Lingbank-koncernen (Rasmussen), 4,0%
TripleNine, 2,6%
Mindbo ApS (Stormy, Christensen), 1,9%
Rederiet Ruth A/S, 1,6%
Cattleya A/S, 1,6%

Tobis, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 11,2%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 11,0%
Tindskard, 9,1%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 9,4%
PR HG 333 Isafold, 8,0%
Asbjørn A/S (Magnusen), 7,4%
Gifico ApS (Claesson), 5,7%
Cattleya A/S, 5,6%
Themis Fiskeri (Ryberg), 4,5%
E 727 Jette Kristine ApS, 3,5%

Sperling, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 24,2%
Hametner Larsen, 15,3%
Tindskard, 11,2%
Asbjørn A/S (Magnusen), 10,0%
Kjeldsen-gruppen, 4,5%
E 727 Jette Kristine ApS, 7,0%
Knak, 6,4%
Themis Fiskeri (Ryberg), 6,2%
Cattleya A/S, 5,6%
Schmidt (L 526 Lonny Hedvig), 3,2%

Hestemakrel, företag, andel av totalkvoten

Cattleya A/S, 40,7%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 34,2%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 25,1%

Blåhvilling, företag, andel av totalkvoten

Asbjørn A/S (Magnusen), 29,6%
Kjeldsen-gruppen, 24,2%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 22,7%
Tindskard, 9,1%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 8,2%
PR HG 333 Isafold, 4,8%
Ahlma Danmark ApS, 0,7%

Blåhvilling färöisk zon, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 40,1%
Asbjørn A/S (Magnusen), 21,9%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 18,1%
PR HG 333 Isafold, 9,4%
Tindskard, 5,2%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 5,2%

Havgalt, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 33,7%
Cattleya A/S, 20,7%
PR HG 333 Isafold, 20,2%
Tindskard, 11,8%
Asbjørn A/S, 6,0%
Rederiet Ruth A/S, 5,8%
Astrid Fiskeri A/S, 1,7%

Tre av de svenskägda företagen har också fiskerättigheter i Sverige på industrifisk. Det är Astrid-koncernen, Ginneton-koncernen (Gifico) och Ahlma. Andelarna är innan byten. I allmönhet byts en stor del av tobisen mellan olika. Svenska båtar byter i allmänhet bort i stort sett hela blåvitlingkvoten till andra länders båtar. I det svenska pelagiska systemet är byten och uthyrning av kvoter inom ett år mycket vanligt. Försäljningar och köp är inte lika vanligt som i Danmark.

Svenskägda fiskerikoncerners fiskerättigheter på industrifisk i Sverige (2015)

Astrid Fiskeri A/S/Astrid Fiske AB

Skarpsill Skagerak, 31,4%
Skarpsill Östersjön, 5,2%
Tobis, 2,0%
Blåvitling, 11,3%

Gifico ApS/Fiskeri AB Ginneton

Skarpsill Östersjön, 9,3%
Tobis, 4,0%
Blåvitling, 13,2%

Ahlma Danmark ApS/Ahlma Fiskeri AB

Skarpsill Skagerak, 1,2%
Skarpsill Östersjön, 5,6%
Tobis, 3,8%
Blåvitling, 7,8%

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!