Naiv och okunnig Mårten Wallberg

Mårten Wallberg är ordförande i Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen har publicerat en rapport med förslag om att förbjuda bottentrålning helt och i ett första skede i marina skyddsområden, naturreservat, nationalparker etc. Förslaget är helt orealistiskt och helt verklighetsfrämmande. Det är också Mårten Wallbergs svaren debattartikel av Robert Olsson i Bohusläningen.

Wallberg menar i sitt svar att bottentrålning i Kosterhavet kan ersättas med burfiske. Det är en helt orealistisk tanke och visar att Wallberg inte förstår problematiken.

För att ersätta det fiske 30 räktrålare bedriver i Kosterfjorden skulle det sannolikt behövas minst det dubbla antalet burfiskare.  Idag fångar över 100 burfiskebåtar 25 % av de svenska kräftorna medan lika många trålare fångar 75 procent. Det behövs med andra ord många fler burfiskebåtar för samma fångst.  Dessutom skulle får en sämre arbetsmiljö och mindre inkomster per arbetad timme. Det är alltså inte rimligt ur ekonomisk eller arbetsmiljösynpunkt.

Dessutom är det ingen som vet om det överhuvudtaget går att fiska räkor med bur i Sverige. Det har provats i Gullmaren, men ingen båt fiskar räkor kommersiellt med bur idag. Att då tro att det inom en snar framtid skulle kunna ersätta bottentrålning i Kosterfjorden är både naivt och okunnigt.

Just för räkor är det dessutom så att bottentrålning gynnar nordhavsräkan. Att sedimenten rörs upp ger dem mer att leva på varvid fångsterna blir större. om trålningen stoppades skulle därför räkbestånden sannolikt minska och det finns ingen som då vet om burfiske verkligen skulle ge lika mycket som trålfisket ger idag eller om det verkligen skulle ge större räkor.

Att införa burfiske på räkor i vissa områden ser jag dock som mycket rimligt. Med lite mer försök i Gullmarn kan det kanske vara ett område där räkfiske med bur på kommersiell basis kan prövas. Faller det väl ut kanske det kanske också prövas i delar av Kosterfjorden. Men det kommer aldrig att helt kunna ersätta bottentrålning.

Den överväldigande delen av räkfisket sker dock långt ute till havs i Skagerak och Nordsjön. Detta fiske sker i områden där burfiske inte ens är tänkbart. De fiskas med trål efter andra arter och ute på öppna havet skulle det vara bra mycket svårare för trålare och burfiskare att vet var de andra fiskar och ta hänsyn till varandra. Sannolikt är det inte på något sätt genomförbart med burfiske ute på Bratten och liknande räkfiskeområden i  Skagerak. I förlängningen framstår därmed Wallbergs naiva förslag som helt orealistiskt.

I slutändan är det därför också som Mårten Wallbergs och naturskyddsföreningen förslag kommer att leda till en utslagning av kustfiskeflottan, det småskaliga fisket. Huvuddelen av det småskaliga kustnära fisket sker idag med bottentrål och det finns inga fungerande alternativ till detta. Burfiske kan inte bli det när det gäller räka och är det inte när det gäller kräfta. Kanske kan 10-20% av räkan i framtiden fiskas med bur och idag fiskas cirka 25% av kräftan med bur utan att det egentligen finns möjlighet att öka en andelen. För fisk kan en del av bottentrålningen antagligen ersättas av backfiske (men då behövs det troligen större torskkvoter) och snurrevadsfiske (framförallt i rödspättefisket) men bottentrålnngen kommer med all säkerhet att leva kvar trots det.

Och, nej, det finns inga studier som visar att räktrålningen äventyrar intakta ekosystem och hög biologisk produktion i Kosterhavets nationalpark vilket Mårten Wallberg påstår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!