Minskat underfiske med överförbara fiskerättigheter

Vissa svenska kvoter av fisk har inte fiskats upp utan bara utnyttjats till viss del. Det gäller bland annat kräfta i Skagerak och Kattegatt, kolja och rödspätta i Skagerak, Kattegatt och Östersjön samt torsk i Östersjön.

I Skagerak och Kattegatt beror detta främst på att den stora förekomsten av torsk kombinerat med en liten svensk kvot och därmed små ransoner. Något som gjort att många båtar fått avbryta fisket på kräfta långt innan de fångat sina ransoner då de redan fångat all torsk. Effortbegränsningarna har i sin tur gjort att många båtar inte har kunnat fiska tillräckligt med rödspätta.

I Östersjön har det dåliga kvotutnyttjandet berott på dålig torskkvalitet och låga priser. Kvotunyttjandet där kommer sannolikt att öka under 2017 genom att kvoterna minskat kraftigt. Införandet av överförbara fiskerättigheter har därvidlag mindre betydelse.

Med individuell uppdelning av fiskerättigheter och överförbarhet i Havs- och vattenmyndighetens förslag till ny fiskeriförvaltning för det demersala fisket ges bättre möjligheter att fiska rödspätta och att utnyttja kräftkvoten bättre. Genom att det också ges ökade möjligheter att fiska med rist samt medföra olika redskap på samma fisketur blir det också lättare att planera fisket för att minska bifångsterna. Sannolikt kommer därför underfisket att minska vilket med all säkerhet kan bidra till förbättrad ekonomi för många fiskeriföretag.

Den låga torskkvoten kommer, om den inte höjs, att även i framtiden innebära problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Minskat underfiske med överförbara fiskerättigheter”

Kommentarer är stängda.