AB Vestkustens Olje och Guanofabrik

Inlägg nr 15 av 15 i serien 1800-talets sillperiod

AB Vestkustens Olje och Guanofabrik startades som företag år 1890 med en fabrik i Oxevik, Dragsmark i Bohuslän. Det var en av 24 liknande fabriker under 1800-talets sillperiod på västkusten. Guanon (fiskmjöl egentligen) och fiskolja framställdes av sill och avfall från fiskberedningsfabriker. Att fiskmjölet, ett torrt nästa luktlöst snusliknande pulver, kallades guano beror på att det användes som gödsel istället för importerad guano (fågelskit).

Vestkustens Olje & Guanofabrik i Oxevik år 1949

Vestkustens Olje & Guanofabrik i Oxevik år 1949. Vid kajen ligger jakten Alvina till vänster och akter om ligger Inga (LL 50?). Foto: Alvar Clevfors / Bohusläns museum. Licens: CC by NC ND

Första året, 1890 tillverkades vid Oxevik olja och mjöl av 30 000 hl sill vilket ska jämföras med Källvikens 55 000 hl och Grötöns 32 717. 1892 hade fabriken omkring 90 anställda.

Guanofabriken i Oxevik kom att bli den enda fabriken som överlevde efter att sillperioden i slutet av 1890-talet tog slut och vid företaget bedrevs produktion av fiskmjöl och fiskolja ända fram till 1960 då fabriken slutligen lades ner. 1947 hade företaget 12 anställda. VD var då Walter Börjesson och disponent var Carl J. Lundqvist. Råvarorna togs från fiskauktionerna i Lysekil och Gravarne samt från konservfabrikerna på dessa orter. Fiskmjölet användes framförallt till kraftfoder för höns.

Personalen år 1949

Personalen år 1949. Foto: Alvar Clevfors/Bohusläns museum. Licens: CC by NC ND.

Efter nedläggningen av fabriken och företaget såldes anläggningen till redaren Gustaf B. Thordén som i sin tur sålde anläggningen till Gus Eriksén i början av 1960-talet. Eriksén började med plastbåtstillverkning i lokalerna. Tidigare hade båtarna tillverkats i Junohus lokaler i Uddevalla. De sista båtarna som Eriksén byggde tillverkades dock i Grundsund på Grundsunds Varv.

Tillverkningen av båtar i Oxevik lades ner 1965 och därefter har fabriksområdet fungerat som småbåtshamn, uppläggningsplats och fritidsbåtsvarv, AB Skandia Båtvarv, som är hemahörande i Hovås i Göteborg. Ägare av företaget verkar vara Gus Erikséns ättlingar. Fabriksbyggnaden används för kultrrevenemang av olika slag.

Efter att fabriken lagts ner startade också ett annat företag i lokalerna, Westers Mekaniska AB. Grundare var Hasse Wester. 1971 byggde Westers en ny fabriksbyggnad och 1974 ytterligare en annan. 1975 tillverkades där den första båten som företaget lät bygga. Fler båtar följde och de lät också bygga ett nytt styrhus på kungshamnstrålaren Marion. 1985 flyttade båttillverkningen till Jordfall vid Bokenäsets norra sida mot Gullmarsfjorden. Vekstaden i Oxevik blöev snickeri. 2000 gick sönerna Lars och Klas Wester in som delägare och 202 tod de över helt. 2066 hamnade bolaget på obestånd och rekonstruerades. Tillverkningen i Jordfall lades ner och verksamheten flyttade helt och hållet tillbaks till Oxevik (Hultås) där det ligger än idag och tillverkar arbetsbåtar etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Guanofabriker i Fjällbacka och Grebbestad
Advertisements