Fortsatt överfiske av blåvitling och NVG-sill

Ett slutligt resultat har uppnåtts i förhandlingarna mellan Norge, Island, Färöarna, Ryssland och EU om kvoter för blåvitling (kolmule) och NVG-sill (atlantoskandisk sill) i Nordatlanten. Resultatet har blivit att överfisket kommer att fortsätta. Huvudansvariga för det är de stater som inte vill gå med på den fördelning av kvoterna som gjorts, dvs Island och Färöarna. De har inte gått att få ett fullständigt avtal sen många år tillbaka:

-Kolmulearrangementet, som ble ferdig forhandlet i London i går, innebærer en betydelig kvoteøkning for alle deltakende fartøygrupper. Arrangementet er langt på vei identisk med dagens løsning. Kyststatene er ikke blitt enige om en fullstendig avtale, og fastsetter trolig ensidig sine kvoter i tonn. Totalkvoten som legges tilgrunn for landenes kvotefastsettelse er 1 342 330 tonn, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

-Summerer vi totalkvotene og andelene som de ulike kyststatene trolig vil fastsette blir totalkvantumet høyere enn 1 342 330 tonn og 100 prosent, sier han. Maråk understreker at målsettingen bør være å komme fram til en helhetlig avtale.

[…]

-Kyststatene ble enige om å legge tilgrunn en totalkvote på 646 075 tonn for 2017. Dette er i samsvar med den forvaltningsplanen kyststatene fastsatte i 1999, og med kvoterådet fra ICES. Partene vil fastsette sine kvoter ensidig. Norge har etter den tidligere sildeavtalen fastsatt sin kvote på basis av 61 prosent, sier Maråk.

-EU, Russland og Norge vil trolig fastsette sine kvoter ihht den fordeling partene var enige om i den tidligere sildeavtalen, mens Færøyene trolig vil sette en kvote utfra en høyere andel enn de hadde i sildeavtalen. I praksis innebærer det at Færøyene fortsetter sitt overfiske, uttaler Maråk.

EU kommer med all sannolikhet att få tillgång till fiske i norsk zon och med Ryssland har Norge redan ett klart avtal om tillgång till fiske i norsk zon. Framförallt island och Färöarna har under en lång rad år visat oansvarighet vad det gäller alla kvoter på pelagisk fisk i Nordatlanten och årets förhandlingar har inte varit annorlunda än tidigare år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!