Kalibers tveksamheter om fisket

Radioprogrammet Kaliber påstår att bestånden för tre MSC-märkta fiskarter fiskas på ett icke hållbart sätt. Det är inte helt sant, Kaliber glider lite på sanningen.

De tre fiskbestånd Kaliber hävdar att det handlar om är räka i Skagerak, torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt samt makrill inordostatlanten.

Makrill fiskas över ICES rekommendationer sen flera år tillbaka. Huvudansvarig för det överfisket är Färöarna, Island och Grönland. Beståndet betraktas dock som hållbart. Det känns inte seriöst att det fisket är MSC-märkt.

När det gäller räka i Skagerak så finns det i det svenska och norska räkfisket olagliga utkast som syftar till att uppgradera fångsten. ICES har rekommenderat en långt större kvot än vad som beslutats. Att i det läget hävda att det sker ett överfiske är inte rimligt. Efter att en ny beräkningsmodell infördes i räkfisket har forskarna på ICES insett att de tidigare rekommenderade ett för stort fiske, men det kommer att justeras till nästa år. I förhållande till detta så överfiskas räkbeståndet i Skagerak i år, men beståndet anses hållbart.

Att det svenska och norska räkfisket har MSC-märkning är dock inte seriöst. Med de olagliga utkast som förekommer vilket innebär att ingen egentligen vet hur mycket som fiskas borde räkfisket inte ha MSC-märkning. Det danska räkfisket i Skagerak som sköts på ett korrekt sätt är det enda som borde ha MSC-märkning. Beståndet av räka anses inte vara överfiskat men fisketrycket ansågs av ICES vara för hårt under år 2014.

Torsken i Barents hav som Kaliber också granskat överfiskas inte utan anses vara ett av världens mest välskötta torskbestånd. Beståndet är välmående. Torskfisket i Barents hav är MSC-märkt och det är helt rimligt.

För torskbeståndet i Nordsjön är det så att svenskt torskfiske inte är MSC-certifierat förutom för de båtar som är en del av den danska MSC-certifieringen. Nåt annat MSC-certifierat torskfiske finns inte i Nordsjön. Beståndet i Nordsjön och Skagerak överfiskas men anses vara ökande och förvaltningsplanen innebär att överfisket kommer att försvinna. Kaliber blandar också ihop olika saker, torskbeståndet i Kattegatt är inte en del av beståndet i Nordsjön och Skagerak och ska inte behandlas som samma bestånd.

Läget i Kattegatt är allvarligt men fisket består idag enbart av bifångst. Inget riktat fiske finns, men det tas nog egentligen upp för mycket.  Enligt de senaste beståndsuppskattningarna som jag tog del av på en konferens om säl- och skarvproblematik igår så börjar det också återhämta sig. Torsk från Kattegatt har ingen MSC-märkning. Kalibers behandling av och rapportering om torsken i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är oseriös.

Sammantaget får Kaliber-programmet knappt godkänt. Kritiken av MSC-märkningen för räka och makrill är rimlig. Torsken I Kattegatt är inte MSC-märkt och bör inte tas upp i sammanhanget som Kaliber gör. För torsken i Nordsjön och Skagerak finns en långsiktig förvaltningsplan som innebär att beståndet återhämtar sig även om det inte är helt okej ännu så kritiken av det fisket är lite missriktad. Bara en liten del av detta fiske, det danska torskfisket, är MSC-märkt.

Sen, 31% av världen fiskbestånd är överfiskade (långt ifrån de 90% som nämns av vissa miljöorganisationer och i Kaliber) och 58% fiskas så mycket som det är möjligt. Cirka 10% är underfiskade. Detta enligt FAO.

Om bottentrålning som också diskuterades i programmet:

Och, nej, utrotningshotad fisk kan inte bli miljömärkt så som SVT påstår. Nils Chöler är ute och cyklar. Att dessutom illustrera ett programinslag om demersalt fiske med ett antal fiskebåtar som inte ägnar sig åt sådant fiske illustrerar också den stora okunnighet om fiske som råder bland journalister och i media

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

PS. 16:11. Det visade sig att den felaktiga noteringen om Kattegatt skrivits av P4 Halland och inte Kaliber. Den artikeln har ändrats efter min artikel så att resonemanget om MSC och Nordsjön/Skagerak nu är korrekt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!