Stor enighet om jakt på säl och skarv

Vid ett seminarium/konferens om kustfiskens återkomst, eller snarare brist på återkomst, i Stenungsund lades en mängd fakta fram som tyder på att flera olika saker ligger bakom problemen att återskapa nya torskbestånd i i kustfjordarna, specifikt 8-fjordarområdet trots fiskeförbud med mera.

Seminariet i Stenungsund var som helhet mycket intressant och det presenterades väldigt mycket intressant forskning. Däribland forskning cm fiskefria områden som visar att sådana områden är mycket bra för att fiskbestånd ska återhämta sig. Men i 8-fjordarområdet har inga sådana återhämtningseffekter visat sig.

De problem som kunde konstateras i 8-fjordarområdet var minskande ytor med ålgräsängar samt predation från säl och skarv. Det är uppenbart från dansk forskning att skarv kan äta upp hela tillväxten för viss fiskbestånd i viss områden och att säl äter stora mängder fisk. Dessutom menade vissa forskare att när åtgärder sätts in väldigt sent så dröjer det mycket länge innan några resultat syns när det gälelr tyorskbeståndet. Betsåndet av plattfiskar som skrubba, sandskädda, rödspätta och piggvar är dock gott eller ganska gott i fjordområdet och som en följd av detta är plattfisk också huvudföda för skarv och säl i området.

Enligt forskare kan det inte heller beläggas att skarv och säl faktiskt är bidragande orsak till att fiskebestånden i 8-fjordar inte återhämtar sig trots trålfiskeförbud i omkring 40 års tid och totalt fiskeförbud sen 2009. De flesta på mötet verkade helt överens om att det oavsett detta borde vidtas åtgärder mot skarv och säl i området 8-fjordar. Utifrån detta kan sedan studier genomföras för att se om det har någon effekt på fiskbestånden vilket de flesta is alen nog trodde att det skulle ha. De flesta var också överens om att detta skulle låta sig göras.

I hela området finns några hundra sälar och några tusen skarvar som födosöker. Inga skarvar häckar dock i området men 300 häckar på Mitholmarna i Hakefjorden en bit söder ut, 1 000 i Vänern och cirka 1 000 utanför Orust. De söker troligen alla föda i 8-fjordar-området periodvis. Det vore enligt forskningen och jägare möjligt att skjuta bort sälarna, att skrämma bort skarvarna och utrota kolonin på Mitholmarna.  De flesta på konferensen ansåg därför att 8-fjordar vore ett rimligt område för att pröva den typen av åtgärder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Stor enighet om jakt på säl och skarv”

Kommentarer är stängda.