Veckans båt – GG 650 Justina

GG 650 Justina är en 10 meter lång trålare som byggdes 1996 av Cygnus Marine, i Falmouth, England som PH 953 Rachel Helen. Den är byggd i plast och har en motor på 175 kW. Från 2004 hette båten B 947 Rachel Helen.

Båten tycks ha köpts till Sverige år 2009 och fick då namnet GG 650 Rachel Helen. Ägare var då Tim Christoffer Ottosson. Han sålde båten 2011 till Adam Johnsson varvid båten fick namnet GG 650 Justina. Även om båten har hemmahamn på Donsö ligger den för det mesta i Fiskebäcks hamn.

Adam Johnsson som är son till Stellan Johnsson och Astrid Johnsson (född Fhager) bedriver sitt fiske som enskild firma och fiskar i hvudsak kräfta med bottentrål. Båten ingår inte i effortsystemet, men ingår bland de båtar som fiskar MSC-märkt kräfta. Landade ungefär 8 ton kräfta och 7 ton torsk år 2015. En av de båtar under 10 meter som kommer att få ett demersalt fisketillstånd men inte få fiska på kustkvoten om det nya förvaltningssystemet för det demersala fisket slår igenom.

Stellan Johnsson äger för sin del en annan liten trålare, GG 226 Röskär och är delägare i Midlake KB tillsammans med släktingen Karl-Hernik Johnsson

fiskeback12juli_2015-2 - 17fiskeback12juli_2015-2 - 18

GG 650 Justina

GG 650 Justina. Bild: Anders Lidhall

GG 650 Justina

GG 650 Justina. Bild: Önnereds Svets

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!