Problematiska fisken i nordiska vatten – bomtrålare i Skagerak

Enligt många danska fiskare så ödelägger nederländska bomtrålare vissa områden i Skagerak. Dessutom anser en del danska fiskare att nederländska bomtrålare fiskar mer rödspätta än de har kvoter för. Detta baserar de på att de året runt kan se nederländska bomtrålare i Skagerak norr om Hanstholm och väster om Hirtshals.

Bomtrålare är speciellt utformade för att fiska plattfisk och fisket bedrivs i huvudsak på sandbottnar. Bomtrål anses var det mest skadliga redskapet för bottnarna, men sandbottnar anses inte vara speciellt känsliga för störningar genom bottentrålning och bomtrålning. Skadorna på bottnarna kan nog därmed inte anses vara så allvarliga i Skagerak att stora fiskbestånd och naturvärden förstörs i nån större utsträckning på grund av bomtrålning men det förekommer säkert. Bomtrålare är mycket vanligt i Nederländerna men ovanligt i Norden, förutom i fisket av hästräkor (sandräkor) i Danmark. Bomtrålning är det mest problematiska redskapet för bottnarnas del och bör fasas ut till förmån för snurrevad, också det ett redskap inriktat på fiske av plattfisk.

Att danska fiskare ser nederländska bomtrålare i Skagerak under nästan hela året verkar vara sant. Men det är inte samma båtar de ser. Efter att ha kontrollerat ett tiotal stora nederländska bomtrålare på Global Fishing Watch går det att se att ungefär hälften av dem någon gång under året besökt Skagerak men några har aldrig gjort det. De som besökt Skagerak har oftast bara gjort ett fåtal fångstresor under våren, sommaren eller hösten. Bara en båt, UK 5 Vantage på 151 bruttoton, har legat där hela hösten 2016 och fiskat mycket i området i år, men inte alls under tidigare år. Andra har bara varit där en kort tid på våren, vintern eller sommaren.

UK 5 Vantage

UK 5 Vantage. Bild: Pilot Frans

Det går inte utifrån vad danska fiskare säger eller utifrån antalet fiskeresor i området att avgöra hur mycket nederländarna faktiskt fiskar. Det går därför inte heller att hävda att de fiskar mer än sina kvoter. Mängden fiskeresor till Skagerak, som om vi undantar UK 5 Vantage är mycket få, kan inte heller användas för att avgöra hur mycket rödspätta de fiskar.

Det är fullt möjligt att de danska yrkesfiskarna delvis har rätt i sin kritik av nederländarnas fiske, men det finns inga bevis för överfiske på något sätt. Att båtar från Nederländerna kan ses i Skagerak hela året är inget bevis, det handlar om olika båtar vid olika tidpunkter och antalet fiskeresor är få. Troligen förekommer inget nederländskt överfiske i området.

Att bomtrålare skadar bottnarna mer än andra fiskemetoder är välbelagt och där har de danska yrkesfiskarn rätt i sin kritik även om skadeverkningarna på sandbottnar faktiskt är begränsade. Det vore bättre om snurrevad användes istället för bomtrål.

Vi ska också vara helt klara över att en av de största bomtrålarna, L 510 St. Anthony (489 bt), är dansk. Det är också den enda stora bomtrålare som nästan uteslutande fiskar i Skagerak och Nordsjön utanför den danska kusten. St. Anthony har fiskat 142 ton rödspätta i Skagerak samt 1 087 ton i Nordsjön hittills under 2016. Med tanke på detta innebär en nederländsk kvot på 1 700 ton i Skagerak knappast några problem för de nederländska yrkesfiskarna att hålla sig inom kvoten med så få fiskeresor det faktiskt handlar om.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!