Low Impact Fishers of Europe snackar skit om svenskt fiske

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) är en organisation som organiserar yrkesfiskare som ägnar sig åt fiske med passiva redskap. I Sverige har de ytterst få medlemmar då den organisation som är med, Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) på sin höjd har nåt tiotal medlemmar.  SYEF kan inte på något sätt sägas representera svenska kustnära fiske, svenska småskaligt fiske eller de som fiskar med passiva redskap i Sverige. De flesta av de yrkesfiskare i dessa grupper som är organiserade är med i Sveriges Fiskares PO (SFPO) eller Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO).

LIFE och SYEF menar att det nya system med överförbara fiskerättigheter som ska införas i Sveriges demersala fisket kommer att slå ut det kustnära fisket med passiva redskap. Det är rent skitsnack, rena dumheterna.

För det första: Det system som föreslagits för det demersala fisket i Sverige berör överhuvudtaget inte det småskaliga fisket med passiva redskap. Det fisket ska lämnas utanför systemet och kommer att ha en egen kvot utan överförbara fiskerättigheter.

För det andra: Det är inget egentligt TFC- eller ITQ-system (system med överförbara fiskerättigheter) som föreslagits för det demersala svenska fisket utan ett system med tillfälliga möjligheter att lämna över fiskerättigheter till en annan båt. Omfördelningen kan enbart ske på årsbasis och fiskerättigheterna saknar därmed i praktiken ett större ekonomiskt värde.

På bägge punkterna har SYEF och LIFE alltså fel om det förvaltningssystem som ska införas i det demersala fisket i Sverige. Deras pressmeddelande om saken är med andra ord en end lång lögn. Och detta utan att jag behöver gå in på deras lögner om TCF (ITQ).

Det förslag som SYEF och LIFE föreslår är nästan exakt det system som finns i Sverige idag och det fungerar inte (staten administrerar kvoterna istället för kooperativ men annars är det samma). Det har lett till för många yrkesfiskare och för många fiskebåtar med en kraftig överkapacitet och olönsamhet såväl som olagliga utkast och svartfiske. Med landningsskyldigheten kommer det att bli ändå värre. Dessutom är det så att det kustnära småskaliga fisket med passiva redskap även i fortsättningen ska förvaltas på det gamla sättet, dvs i praktiken så som LIFE och SYEF vill.

Ändå låtsas LIFE och SYEF som om det kommer att bli annorlunda. LIFE och SYEF vägrar se verkligheten och de representerar inte på något sätt svenska yrkesfiskare. De sprider lögner och halvsanningar.

Att ITQ var de än har införts har orsakat konflikter är förstår inte heller sant. I allmänhet stöds systemen av en majoritet av alla inblandade yrkesfiskare oavsett om de fiskar kustnära eller ägnar sig åt storskaligt pelagiskt fiske. Det gäller i Danmark där samtliga organisationer inom yrkesfisket, inklusive FSK som är medlem i LIFE, stöder det nuvarande TFC-systemet i landet och det gäller i Sverige där all större organisationer, dvs SFPO och HKPO, stöder det föreslagna systemet.

Inte heller innebär det föreslagna systemet i det demersala fisket i Sverige att fisket privatiserats. Det skedde för länge sen, då fiskresurserna reserverades för ett fåtal med fiskelicens.

Det system som föreslagits i Sverige har diskuterats i fiskerikretsar, bland miljöorganisationer, i yrkesfiskarnas organisationer under en lång tid. Det har varit ute på remiss och de flesta har uttalat sig positivt. Yrkesfiskarna har själva varit med och föreslagit systemet och utformat det. LIFE och därmed också SYEF är ute och cyklar med sina synpunkter på svenskt fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Low Impact Fishers of Europe snackar skit om svenskt fiske”

Kommentarer är stängda.