Torskfiskeförbud vid kusten utan reell betydelse

Det är i stort sett inga yrkesfiskare som fiskar torsk längs med kusten. Däremot finns det sannolikt ett antal fritidsfiskare som gör det. Nu förbjuds allt torskfiske längs med kusten i Bohuslän och Göteborg mellan den 1 januari och 31 mars (vilket väl betyder innanför trålfiskegränsen). De lokala lekbestånden leker under denna tid. Det hela är inte speciellt uppseendeväckande och betyder nästan inget för de som fiskar, vare sig de är fritidsfiskare eller yrkesfiskare.

Antalet personer som fiskar torsk under den aktuella tiden är dock sannolikt försumbart numera. Förr i tiden när det oftare fanns is så var det troligen vanligare. Men då var torsken också vanligare än idag. Sen länge har torskbestånden längs kusten befunnit sig ett läge där torksen är nästan utrotad. Förbudet har därför sannolikt en mycket begränsad effekt och en mycket begränsad betydelse.

Sedan tidigare finns dessutom omfattande förbud mot torskfiske i 8-fjordarområdet runt Orust och Tjörn, i Gullmarsfjorden och begränsningar i Brofjorden. Nu är det tänkt att förbudet också ska omfatta andra delar av kusten.

Nåt generellt förbud för torskfiske är det dock inte för ute till havs får torsk fortfarande fiskas. Den svenska kvoten är 804 ton i Skagerak och 194 ton som bifångstkvot i Kattegatt under 2017. I Nordsjön är kvoten 44 ton plus 382 ton i norskt vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!