Kustkvoterna 2017

I det demersala fisket är kustkvoten nånting nytt men i det pelagiska fisket har de funnits länge. Havs- och vattenmyndigheten ska årligen besluta hur stor andel av de fördelade kvoterna som ska tilldelas kustkvoterna. För de demersala kvoter som endast omfattar Nordsjön finns inga kustkvoter.

Kustkvoternas storlek i det demersala fisket är i samtliga fall större än de kvantiteter som de berörda yrkesfiskarna har landat de senaste åren. Det enda undantaget från detta är kustkvoten för torsk i västra Östersjön som begränsas av den nationella kvotens storlek. Kustkvoten i västra Östersjön omfattar i praktiken held den svenska kvoten i området (860 av 870 ton). Detta har kritiserats av de två största svenska yrkesfiskarorgansiationerna, Sveriges Fiskares PO (SFPO) och Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO).

Om en fiskelicensinnehavare beviljas särskilt tillstånd för årliga demersala fiskemöjligheter kommer allt dennes fiske avräknas på dessa. En licensinnehavare kommer därmed inte kunna fiska efter demersala arter på både kustkvot och på den andel av kvoten som fördelas genom individuella årliga fiskemöjligheter.

Demersala kustkvoter 2017 i ton

Gråsej Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt 23
Havskräfta Skagerrak/Kattegatt/Östersjön 2
Kolja Skagerrak/Kattegatt/Östersjön 1
Vitling Skagerrak/Kattegatt 4,5
Rödspotta Skagerrak 5
Torsk Skagerrak 110
Torsk Kattegatt 22
Torsk Västra Östersjön (ICES delområden 22-24) 860
Torsk Östra Östersjön (ICES delområden 25-32) 860

På grund av för liten total kvot har ingen kustkvot och ingen uppdelning skett för kvoten på tunga (äkta tunga). HKPO menar för sin del att detta är olyckligt och leder till utslagning av fiskebåtar, För torsk i västra Östersjön (ICES delområden 22-24) gäller också att fiske efter torsk inte får ske under fredningsperioden den 1 februari till den 31 mars 2017.

För det demersala fisket har jag inte hittat några nya publicerade siffror för 2017 ännu, men siffrorna för 2016 kan ge en bil av hur det ser ut. Tabellen omfattar också hur mycket som fiskades.

Art / Område Kvot (ton) Trål (ton) Övrigt (ton) Totalt (ton) Rest (ton) Andel infiskat
Makrill 300 4 380 384 -84 128%
Sill – Norra Östersjön 2 000 283 676 959 1 041 48%
Sill – Skagerrak/Kattegatt 332 0 108 109 223 33%
Sill – Västra Östersjön 935 337 337 598 36%
Sill – Östra Östersjön 2 045 1 340 778 2 118 -73 104%
Skarpsill – Skagerrak/Kattegatt 337 170 170 167 51%
Skarpsill – Östersjön 407 333 0 333 74 82%

Från den 1 januari 2017 kommer tvåveckorsransoner gälla för fiske efter torsk med passiva redskap och för makrill med passiva redskap och mindre vadredskap som inte kräver särskilt tillstånd, dvs för fiske på kustkvoten. De fiskelicensinnehavare som beviljas individuella demersala fiskemöjligheter omfattas inte av tvåveckorsransoner för torsk och får inte fiska på kustkvoten.

Tabellerna kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!