Sveriges största garnbåt såld

VG 27 Rönnskär.

VG 27 Rönnskär. Bild: Igor Dilo

VG 27 Rönnskär har med 15 meters längd och 55 bruttoton sannolikt varit Sveriges största garnfiskebåt. Båten byggdes 2007 i Sverige. Hemmahamn för båten var Galtabäck i Halland, men båten brukade ligga i Träslövsläge eller Halmstad. Det kommer den inte längre att göra då den har sålts. Av allt att döma till norra Bohuslän eller till Norge där den just nu befinner sig.

Ägare till VG 27 Rönnskär var HB VG 27 i Galtabäck som i sin tur ägs av Peter Michael Bernhardt och Lennart Mattias Larsson. Företaget har också ägt (äger?) en liten båt på under 10 meter, VG 26 Anna-Li, en träbåt byggd 1958 i Sverige. Michael Bernhardt och Larsson äger också det nystartade fiskhandelsföretaget Björkängs Fisk AB vars första verksamhetsår var 2016. Dessutom driver Michael Bernhardt den enskilda firman Mikaels Lantbrukstjänst och familjen driver även Björkängs vandrarhem sen 2015.

VG 27 Rönnskär

VG 27 Rönnskär. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Båten har använts till fiske av rödspätta, tunga och annan plattfisk i Kattegatt men fiske har även bedrivits på sjurygg (kvabbso) som är den fisk som ger stenbitsrom (stenbit är hanen, kvabbso är honan som rommen kommer från och sjurygg är artnamnet). Under 2016 har dock fisket varit mycket begränsat eller helt obefintligt av AIS-noteringarna att döma och inte alls i nivå med fisket under tidigare år. Efter augusti tycks inget fiske alls ha bedrivits och båten verkar i stort sett ha legat helt still. Landningstatistiken för 2016 har jag inte tillgång till än och det skulle ju vara möjligt men inte troligt att den visar nåt annat.

Med tanke på det begränsade fisket under 2016 är det knappast införandet av nya regler för det demersala fisket inför 2017 som föranlett försäljningen av båten vilket Havs- och Kustfiskarna (HKPO) påstår i ett inlägg om det nya förvaltningssystemet för det demersala fisket. VG 27 Rönnskär var medlem i HKPO.

Mer sannolikt är att de två ägarna redan under 2016 valde att byta ut fiske mot fiskhandel med tanke på att de startade ett bolag med det ändamålet. Att Michael Bernhardt med familj köpte ett vandrarhem under 2015 har säkerligen också påverkat försäljningsbeslutet.

ro%cc%88nnska%cc%88r_2015-2017-01-06-kl-11-11-18

Rönnskärs fiske 2015. Källa: Global Fishing Watch

ro%cc%88nnska%cc%88r_-2016-2017-01-06-kl-11-10-03

Rönnskärs fiske 2016. Källa: Global Fishing Watch

Skulle då det nya förvaltningssystemet ha påverkat VG 27 Rönnskär? Båten skulle få fortsätta bedriva fiske på sjurygg och ransonsfiske på tunga men för att få fiska rödspätta skulle båten behöva ha tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter. Detta är det nya tillståndet. Tilldelningen av kvot skulle bestämts utifrån de historiska fångsterna men på grund av att båten fiskar med passiva redskap.

Ett sådant tillstånd hade båten fått utan problem vad jag kan förstå om förutsättningarna för nedan nämnda tillstånd, dvs infiskningskravet uppfylls.

Båten har redan tidigare och måste även i fortsättningen också ha tillstånd för att använda torskfångande redskap då den är längre än 15 meter. Om båten fiskat under 1 000 kg under år 2015 skulle den inte fått något demersalt fisketillstånd men annars skulle den fått det.

Det finns inget som tyder på att det nya systemet skulle ha påverkat Rönnskärs möjligheter till fiske. Däremot skulle det begränsade fisket under 2015 ha kunnat innebära ett problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!