Danska makrillandningar 2016 – ett lönsamt fiske

Makrill fiskas av ett fåtal mycket stora fiskebåtar i Danmark. Det mesta fisket sker i Nordsjön och Nordatlanten kring Shetland och Färöarna. Fisket bedrivs till stor del med snörpvad (ringnot). Mycket landas på Färöarna, i Skottland och i Norge men också i Danmark. Båtar från Hirtshals som ägs av färingar och danskar dominerar fisket medan svenskarna som har danskflaggade båtar och är stora inom sillfisket har liten betydelse vad det gäller makrillfisket. Att fiska makrill är mycket lönsamt då priset för makrill är högre än för sill. Allt fiske av makrill är för konsumtion.

Makrill 2016, båt, ton, ägare

HG 333 Isafold, 10 565, P/R HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 7 534 Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 6 778, Rederiet Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 3 302, Asbjørn A/S
S 264 Astrid, 3 008 Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 2 901, P/R Beinur
E 349 Cattleya, 2 552, Cattleya A/S

Fiske i färöisk zon, om något sådant förekom under 2015, är inte inräknat i tabellen. Bara fiske på EU-vatten är inräknat.

S 349 Gitte Henning

S 349 Gitte Henning i Skagen, juni 2016. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Rederiet Ruth A/S, P/R Beinur och Asbjørn A/S ägs av familjer med ursprung på Färöarna, Madsen, Tindskard och Magnusen. Astrid Fiskeri A/S är svenskägt medan Gitte Henning A/S (Kjeldsen), P/R HG 333 Isafold (Jensen) och Cattleya A/S (Pedersen) är danskägda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , Tindskard, , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!