Danska tobislandningar 2016

Tobis är normalt Danmark viktigaste industrifisk och det har precis varit ett seminarium/konferens i Köpenhamn om tobis, tobisfiske, beståndsbedömningar och annat. Danskt fiskeri och danska fiskmjölsindustri är mycket missnöjda med hur tobisen förvaltas men är nöjda med en del ändringar som genomförts inför 2017. Dessa ändringar är att beståndsbedömningarna i norskt vatten separerats från de som berör EU-vatten och ändringar vad det gäller biologiska referensvärden. Samtidigt är missnöjet stort med den områdesindelade förvaltningen:

Specielt fra industriens side blev der udtrykt skuffelse over, at man opretholder en områdebaseret forvaltning af tobisbestanden i Nordsøen, men det er dog positivt, at der er ændret på områderne, så de bedre passer til fiskeriet.

Ligeledes var der tilfredshed med, at den norske zone nu er adskilt fra EU-zonen, hvilket vil give mere præcise bestandsvurderinger i EU-zonen. Der er samtidig indført nye biologiske referenceværdier for bestanden, hvilket også forventes at få en positiv indvirkning på fiskeri mulighederne.

Konferensen/seminariet kom också fram till ett antal förslag eller idéer om tobisfisket:

  • Fastsættelse af en start-kvote, som sikrer, at fiskeriet altid kan komme i gang
  • Hvordan man får udnyttet fangstpotentialet i områder med lave fangstrater (sydlige Nordsø) og får det integreret i rådgivningen
  • Hvordan man kan opnå større stabilitet i TAC gennem fastsættelse af en forvaltningsmodel med minimum-maximum-niveauer
  • Hvordan man kan opnå fleksibilitet mellem forvaltningsområderne

Men för 2016 hade denna konferens förstås mycket liten betydelse och det fiskades också mycket lite tobis under 2016. Därför var brisling (skarpsill) den viktigaste industrifisken under 2016. Tobis fiskas i Nordsjön med en slags bottentrål.

Tobislandningar 2016, båt, ton, ägare

S 549 Birgitte, 1 912, August A/S (Kjeldsen)
E 532 Rockall, 1 883, Astrid Fiskeri A/S
HM 379 Lingbank, 1 806, Lingbank Fiskeri ApS
S 205 Ceton, 1 798, Gifico ApS
S 144 Themis, 1 193, Themis Fiskeri A/S
E 727 Jette Kristine, 1 047, E 727 Jette Kristine ApS
L 228 Susanita, 907, Hametner Larsen
L 441 Hametner Senior, 860, Hametner Larsen
L 229 Lykke Hametner, 831, Hametner Larsen
HG 265 Asbjørn, 815, Asbjørn A/S

E 532 Rockall

E 532 Rockall. Bild: Astrid Fiskeri A/S

Total mängd tobis, företag, ton, koncernens hemvist, ägare

Hametner Larsen, 6 087, Thyborøn
Kjeldsen (Gitte Henning A/S, August A/S), 3 076, Skagen
Astrid Fiskeri A/S, 2 588, Rörö (Sverige), Johansson
Lingbank Fiskeri ApS, 1 806, Hanstholm, Rasmussen
Gifico ApS, 1 798, Fiskebäck (Sverige), Claesson
Knak, 1 343, Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 1 193, Rörö (Sverige), Ryberg
E 727 Jette Kristine ApS, 1 047, Esbjerg, Hounisen

Precis som med brisling (skarpsill) är Hametner Larsen störst. Han äger ett stort antal mellanstora båtar som enbart används till industrifiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!