Veckans båt – GG 41 Skalman

GG 41 Skalman används främst till burfiske av kräftor. Fiskar också krabba och hummer under delar av året. Det är en lite över 10 meter lång platsbåt som byggdes av företaget Kulkuri i Finland 2002.

Ägare av båten är Burfiskarna AB och hemmahamn är Vrångö. Ägare av bolaget är Peter Olsson. Dvs en man med samma namn som ordföranden i Sveriges Fiskares PO (SFPO), men inte samme man. Bjarne Brattlund är suppleant i styrelsen för bolaget.

Burfiskarna ordnar också kräftsafari, sälsafari, hummer safari och krabbfisketurer som betalande passagerare kan följa med på.

Båten är en av få svenska fiskebåtar som fiskar KRAV-märkt, vilket ställer ytterligare lite fler krav på fisket än MSC-märkning:

De tre ledande begreppen för KRAV-certifierat fiske är säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter, sjöfåglar, tumlare och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör heller inte bottnar eller korallrev.

Hållbarheten säkras genom att det KRAV-certifierade fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan. För att ett fiske ska bli KRAV-godkänt ska sakkunniga inom bland annat fiskeribiologi, miljövård, etologi, fiskemetoder och redskapsutveckling bedöma att beståndet klarar fisket långsiktigt.

Spårbarhet innebär att fartyget kan positionsbestämmas, vilket gör att det går att kontrollera att fartyget endast fiskar på godkända bestånd.

Fisken är också fångad från fartyg med höga krav på minsta miljöbelastning från drivmedel, smörjoljor, hydrauloljor och bottenfärger.

Stora delar av året säljer Peter Olson och GG 41 Skalman sina fångster direkt från båt vid Eriksberg inne i Göteborg. Bilderna är Burfiskarnas egna bilder utom den sista som tagits av Anders Lidhall på den tid båten hette GG 41 Polarö och hörde hemma på Öckerö. Burfiskarna AB startades 2011.

Kräftfiske GG 41 SkalmanGG 41 Skalman

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!