Danska landningar av jomfruhummer 2016

Jomfruhummer är det danska namnet på havskräfta. Det dansk fisket på kräfta bedrivs främst i Kattegatt och Skagerak men även i viss mån i Nordsjön. I Skagerak dominerar båtar från Läsö och Strandby men i övrigt är det en mycket blandad skara båtar som fiskar kräfta i Danmark.

Enstaka båtar förekommer också bland de som fiskar mest torsk men det märkligaste är att det finns många kräftbåtar landar mycket lite fisk. Det är märkligt då danska båtar enbart fiskar kräfta med SELTRA-trål och bifångsterna av fisk vid kräftfiske med SELTRA-trål kan vara ända upp till 75% av fångsten. Lite förvånande är det förstås också att det förekommer ett antal Bornholmsbåtar bland de som fiskar mest havskräfta.

Kristian Barslund Jensen är ägare av de stora räkfiskeföretaget Ocean Prawns, ett av världen största i sin bransch. Svend-Erik Andersen är ordförande i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO).

HM 335 Flipper.

HM 335 Flipper. Bild: North Seayard

Landningar av jomfruhummer från Nordsjön (EU-zon) 2016, båt, ton, ägare

R 230 Ocean Freja, 113, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen
HM 335 Flipper, 107, Ken Drachmann och Peter Øgaard
FN 436 Tove Kajgaard, 104, Lars Kajgaard
R 161 Christina Michelle, 79, Hansen (75%) och Falch Stark
FN 462 Jeanne, 67, Svend-Erik Andersen (2/3) och Peter Vadsager Husth
ND 58 Moonlight, 50, Bo Spurr Nielsen
HM 123 Ørnefjeld, 42, Olavur Djurhuus
L 632 Bolette, 34, Christensen (75%) och Michelsen
S 41 Sydkysten, 26, Lynge Fiskeri ApS
O 91 Albatros, 16, Partsrederiet Albatros ApS
R 60 Tasmania, 11, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS

Landningar av jomfruhummer från Nordsjön (norsk zon) 2016, båt, ton, ägare

HM 228 Pondus, 38, Fiskeriselskabet Pondus ApS
HM 127 Karen Nielsen, 24, Karen Nielsen ApS
HM 128 Borkumrif, 13, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
L 120 Linette, 9, Alfred Fisker Hansen (80%) och Tommy Svart

Landningar av jomfruhummer från Skagerak, Kattegatt och Östersjön 2016, båt, ton, ägare

FN 104 Carpe Diem, 109, Erik Vinther Poulsen
FN 426 Kjølpen, 88, FN426 Kjølpen ApS
FN 226 Andrea Klitbo, 76, Eric Thomas Christiansen
FN 436 Tove Kajgaard, 71, Lars Kajgaard
ND 58 Moonlight, 68, Bo Spurr Nielsen
S 281 Frank Maiken, 64, Michael Kiil
SG 244 Floto, 60, Carsten Pedersen
FN 341 Line H, 59, Klaus Rosenfeldt Hansen
FN 338 Sonjan 1, 58, FN 338 Sonjan ApS
A 357 Hanne Due, 55, Aabenhus Nielsen
FN 421 Jomus, 55, Jesper Høvring Skov
AS 520 Bjarke, 54, Morten Hansen
FN 326 K. Larsen, 51, Kent Jørgen Larsen
FN 462 Jeanne, 50, Svend-Erik Andersen (2/3) och Peter Vadsager Husth

FN 104 Carpe Diem

FN 104 Carpe Diem. Bild: FN 104 Carpe Diem

Jomfruhummer totalt, företag, ton, hemort för företaget, ägare

Lars Kajgaard, 176, Strandby
Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, 131, Nexø
Bo Spurr Nielsen, 118, Rødvig
Svend-Erik Andersen och Peter Vadsager Husth, 118, Læsø
Erik Vinther Poulsen, 109, Læsø
Ken Drachmann och Peter Øgaard, 107, Hanstholm
Hansen och Falch Stark, 79, Nexø
Eric Thomas Christiansen, 76, Læsø
Michael Kiil, 64, Skagen
Carsten Pedersen, 60, Søby

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!