Huvuddelen av kvoten på lodda går till Norge

När det gäller kvoten på lodda i Nordatlanten runt Island så är grundfördelningen 81% till Island, 11% till Grönland (6 200 ton) och 8% till Norge (4 560 ton). I slutändan, efter byten, så får dock Norge 40 000 ton av totalkvoten på 57 000 ton. Anledningarna är flera.

Lodda

Grönlands kvot på lodda överlämnas normalt till EU. Av årets kvot på 6 200 ton överlämnas 4 440 ton till EU. Denna byts sedan i huvudsak bort till Norge i utbytte mot annan fisk. Av den isländska kvoten byts 31 165 ton bort mot torsk, detta bl.a. i enlighet med det så kallade Smutthålsavtalet. Island får torsk och Norge får lodda. Slutresultatet är att Norge får ungefär 40 000 ton lodda att fiska, Island får cirka 15 000 ton och Grönland ungefär 2 000.

Lodda är en liten pelagisk fisk som främst fiskas med snörpvad och för användning i fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Bestånden förändras väldigt snabbat och kraftigt mellan olika vilket också får konsekvenser för fisket.

Lodda har upprepade gånger överfiskats. Detta gäller båda de bestånd som finns, det i Nordatlanten kring Island och det i Barents Hav.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!