Dansk fiskare frikänd från olovligt fiske

I april 2016 dömdes tre danska fiskare från Gillelje för olovligt fiske i Højesteret, Danmarks högsta domstol. De dömdes för att ha trålat i en trålförbudszon i Kattegatt. En av dessa yrkesfiskare har nu blivit frikänd på en teknikalitet. Hans båt var för kort för att omfattas av lagen om att ha GPS-utrustning som AIS ombord och för att de GPS-sändare som Greenpeace monterat på hans fiskebåt därför inte var godtagbara som bevis:

Den frifundne fiskeskipper er indtil videre en enlig svale. Forklaringen er formentlig, at det er den eneste sag, hvor GPS-dokumentationen fra Greenpeace ikke suppleres af data fra  Fiskerikontrollen. Fiskeskipperens fartøj var nemlig lige præcis fem centimeter for kort til, at det lovpligtige sporingsudstyr skulle bæres.

Domaren menade också att Greenpeace kunde manipulera materialet och att det därför var olagligt:

Landsdommer Katja Høegh siger til Frederiksborg Amts Avis, at det under sagen blev nævnt, at det har været teknisk muligt for Greenpeace at manipulere med det materiale, de indhentede via deres GPS’er og efter et halvt år gav videre til politiet. Hun betegner derfor bevismaterialet for ulovligt.

Att den nu aktuelle fiskaren, Per Klug, frikänts betyder dock inte att han är oskyldig förutom i lagens mening. Det betyder bara att hans skuld inte kan bevisas då de bevis som finns inte är godtagbara. Han har ju uppenbart fiskat i trålförbudsområdet. Motsvarande förhållanden råder inte för de andra dömda yrkesfiskarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!