Ny pajas från Greenpeace – samma lögner

Frode Pleym är Sverigechef för Greenpeace. Han har skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten, riktad till Isabella Lövin. Den handlar delvis om fiske men mest om haven mer generellt. En kan ju tycka att företrädare från Greenpeace borde lära sig att sluta ljuga. Men det tycks inte vara aktuellt. Pleym fortsätter med lögnerna om fiske och fortsätter sprid felaktig information i syfte att misskreditera fiskare och fiske.

Han påstår att storskaliga trålare tömmer haven. Det är ett uttalande utan substans. Det kan var så ibland, men det är inte alltid så. Storskaligt fiske är inte sämre för haven än småskaligt. 90% av fisket i Senegal är småskaligt, 10% är storskaligt. Senegals vatten har fiskats för hårt. Det är knappast de som står för 10% av fångsterna som står för huvuddelen av det alltför stora fisket. Det är inte det storskaliga fisket som är problemet i sammanhanget. Utan det småskaliga. Överfiske sker om det är för många som utnyttjar en fiskresurs. Det spelar ingen roll om det handlar om små eller stora båtar. Pleym vilseleder.

Det mest miljövänliga fisket i Sverige är det storskaliga fisket med flyttrål (pelagisk trål) och snörpvad på sill, skarpsill och makrill. Fiskeriproblemet i Sverige är det småskaliga fisket som främst bedrivs med bottentrål vilket inte är så miljövänligt som många andra fiskemetoder. På sill och skarpsill finns inget som helst överfiske nån stans. Det enda fiskbestånd i dagens svenska fiskevatten som troligen överfiskas är torsk i västra Östersjön. Torsk i västra Östersjön fiskas nästan enbart av kustnära småskaliga fiskare. Dessutom överfiskas makrillbeståndet i nordostatlanten. Orsaken till det är en ovilja från Island, Färöarna och Grönland att acceptera internationella överenskommelser. I Östersjön som helhet finns inget överfiske på torsk. sannaolikt inte i Öresudn heller där huvuddelen av den torsk som svenska fiskare tar upp i västra Östersjön fångas. Pleym ljuger.

Det finns bra förslag och tyckanden i Pleyms debattartikel. Många saker en kan hålla om. Men det blir problem när han ljuger. Trovärdigheten även när det gäller de bra sakerna minskar. Det är dags att Greenpeace lär sig att det är dåligt att ljuga. det är synd att Pleym tycks fortsätta i samma gamla inkörda Greenpeace-spår med lögner som vapen. Vi är många som väntar på att Greenpeace ska börja bli ärliga och sluta ljuga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!