Ökning av tobiskvoten i norska vatten

Efter undersökningar av tobisbeståndet har norska Havforskningsinstituttet beslutat öka rådet om tobiskvoten i norskt vatten från 40 000 ton år 2016 till 50 000 ton.

Tobis

De har i Norge också beslutat om lite förändringar  vad det gäller den förvaltningsmodell de införde år 2014 med syfte att göra fisket lite mer flexibelt. Den slutliga kvoten beslutas dock sannolikt först i maj:

Selv om det er del usikkerhet knyttet til den nye skrapetokttidsserien (som startet i 2014), indikerer toktresultatene at 2016-årsklassen er sterk. Grunnet denne usikkerheten tillegges rekrutteringsmålingene ikke full vekt i det foreløpige rådet. Det endelige svaret på styrken av denne årsklassen vil foreligge i mai når det akustiske tobistoktet er ferdig.

Akustikktoktet i 2016 viser at 2015-årsklassen er meget svak i alle områder, og det er derfor positivt at 2016-årsklassen ser ut til å være sterk. Det litt forsiktige uttaket i 2016 gjør at det står igjen en god gytebiomasse i de sørlige områdene av norsk sone, mens bestanden i de nordligere områdene, deriblant på Vikingbanken, er meget liten.

Sannolikt hoppas nu danska fiskare på att kvoten av tobis i EU-vatten också ska öka från förra årets extremt låga nivå, i praktiken obefintlig nivå då endast ett mycket begränsat fiske var tillåtet. Tobis är normala år ett mycket viktigt fiske i Danmark och tobis står för den största delen av industrifisket. 2016 var det istället skarpsill (brisling) som var viktigast.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!