Antalet medlemmar i fiskeriorganisationerna

De svenska yrkesfiskarna är organiserade i ett antal producentorganisationer och i en del fall i andra föreningar som inte är godkända producentorganisationer. De största organisationerna är Sveriges Fiskares PO (SFPO) och Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO). De godkända producentorganisationerna är idag:

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (Norrkustfiske) har ansökt om stöd bli en godkänd producentorganisation.

Utöver detta finns en mängd lokala föreningar samt några som har karaktären av producentorganisationer såsom Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) och Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (Insjöfiskarna).

SFPO, SPF, Gävlefisk, STPO och Insjöfiskarena är medlemmar i Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund (SFR).

Antalet medlemmar i de olika organisationerna brukar mätas i antalet medlemsbåtar men det är inte helt lätt att få korrekta och exakta siffror. På hemsidorna redovisas antalet medlemmar inte alltid och om det görs som hos SPF och HKPO så finns det en viss eftersläpning då sidorna inte uppdateras tillräckligt ofta. I riksdagens uppföljning och utvärdering av det pelagiska systemet finns dock medlemsantal angivna för några av de producentorganisationerna.

Organisationer, medlemsantal

SFPO, cirka 300 (294)
HKPO, cirka 50 (52)
Norrkustfiske, cirka 40 (38 båtar och 35 yrkesfiskare ingår i det MSC-märkta siklöjefisket)
SPF, cirka 30 (30)
STPO, cirka 10
SYEF, cirka 10 (8)

Siffrorna inom parentes är sådan som är angivna i riksdagens utvärdering eller på organisationens hemsida om inget annat anges.

Antalet medlemmar i Insjöfiskarena och Gävlefisk är okänt och inga ledtrådar har kunnat finnas. Men det totala medlemsantalet i de olika yrkesfiskarorganisationerna är sannolikt inte fler än 500. Det finns över 1 000 registrerade fiskebåtar och över 1 000 registrerade yrkesfiskare.

Utöver detta finns det 4 svenskägda båtar som är medlemmar i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) och 6 som är medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO), varav två har svensk flagg och fiskar på svenska kvoter. Sju svenska båtar har ett avtal med DFPO om att de ingår i MSC-märkningen för en del danska fisken och fiskarter. Två svenskägda båtar är med i de tyska yrkesfiskarnas organisation.

I en jämförelse med Danmark är det svenska fisket oerhört splittrat. I Danmark finns bara tre organisationer, förutom DPPO och DFPO så finns också Foreningen för Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Detta trots att antalet fiskebåtar och yrkesfiskare i Danmark är många fler än i Sverige.

Sett ur mitt perspektiv borde STPO gå ihop med SFPO och SYEF med HKPO. Norrkustfiske borde också bli medlemmar i SFR.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!