Danska torskfiskare men inte svenska kompenseras för minskade kvoter

Den danska regeringen har med anledning av de kraftiga nedskärningarna av torskkvoterna i Östersjön, 56 % i västra området och 25 % i det östra, beslutat att lämna ett ekonomiskt stöd till näringen. Nåt liknande beslut finns inte i Sverige. Merparten, cirka 80 %, av stödet på 24 miljoner i danska kronor går till fartyg under 15 m:

– De danske torskefiskere i Østersøen bliver hårdt ramt ved den drastiske nedgang i kvoterne. Mange mindre fartøjer er ikke i stand til at skifte farvand eller gå længere til søs. Derfor sender vi dem nu en økonomisk håndsrækning, som kan hjælpe dem gennem 2017. Størstedelen af de fastsatte midler går til mindre fartøjer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og uddyber, at der i forslaget til modellen lægges op til at ca. 80 pct. af de fartøjer, der er støtteberettigede, er under 15 meter.

Et fartøj, der opfylder kriterierne, og som fra 2013 til 2015 har haft en gennemsnitlig årlig indtægt af torsk fra den vestlige Østersø på 100.000 kr., vil få udbetalt 50.000 kr. i kompensation. For fartøjer med fangst af torsk fra den østlige Østersø vil udbetalingen være på 19.000 kr.

[…]

Kriterier for at være omfattet af ordningen:

  1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2017
  2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013-2015
  3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  4. Fartøjets torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  5. Fartøjets landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fartøjets samlede landingsværdi.
  6. Bagatelgrænse for udbetaling sættes til 5.000 kr.

Ersättningsförordningen i Danmark gäller endast under 2017.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) skickade i januari månad in en skrivelse till näringsdepartementet med en anhållan om stöd till det svenska torskfisket i Östersjön. Den svenska regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!