Nytt centrum på Öckerö planeras

2015 beslutade Öckerö kommun att upprätta en ny detaljplan för området kring hamnen på Öckerö. Kommunen räknar med att det behövs 30 till 50 nya bostäder per år under perioden 2015-2020 vilket möjliggör en befolkningsökning på uppemot 100 personer per år.

Öckerö kommuns bostadsbestånd består idag till en övervägande del av småhus (villor) och för att möta tillväxten så vill kommunen bygga mer blandat som exempelvis små lägenheter för både unga och gamla. Hamnplanen på Öckerö är idag en stor parkering, med en kiosk, en färghandel och en fiskaffär. Nåt egentligt centrum finns inte.

Kommunen planer på bostadsbyggande på Öckerö är koncentrerat till berget (Skärhamnsås) sydväst om hamnen. Där är tanken att bygga ett antal flerbostadshus, varav ett högre hus med allaktivitetshus, kontorshotell, lägenheter med mera. På hamnplanen planeras också bostadsbyggande men huvudsyftet där är att binda ihop de verksamheter som finns i dag till ett tydligt centrum. Total ska det byggas 350 lägenheter, varav flera i flerbostadshus, kontor, butiker och annan service.

Antalet parkeringsplatser ska enligt den nya planen hållas nere och det finns i planen möjligheter för ett resecentrum som ska göra att invånarna väljer alternativa resesätt. Genom att skapa fler kontorsytor hoppas kommunen inte bara på att skapa fler arbetstillfällen, utan också på att minska pendlandet.

En utbyggnad av varvsområdet och hamnen på Björnhuvudet är sannolikt också aktuell. Frågan är hur dessa planer passar ihop. Och hur blir det för Öckerös kvarvarande yrkesfiskare och fiskebåtar?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!