Det finns knappast nån koncensus i det demersala fisket

Ett nytt förvaltningssystem har införts i det demersala fisket. Enligt en intervju med Peter Olsson, ordförande i SFPO, i tidningen Hook & Net, har resultatet blivit en slags koncensus där de flesta varken är supernöjda eller väldigt missnöjda.

Det är nog ingen korrekt beskrivning. Innan det nya systemet genomfördes fanns det ett stort motstånd bland yrkesfiskare i östra Skåne och Blekinge, i Halland och i norra Bohuslän. De ville fortsätta med ransoner. I södra Bohuslän och runt Göteborg vill nog de flesta ha ett riktigt system med köp- och säljbara fiskerättigheter (ITQ eller TFC). De i Skåne och Blekinge är fortfarande väldigt missnöjda och i norra Bohuslän vill de fortfarande inte ha det nya systemet. Nån koncensus har jag svårt att se. När Peter Olsson uttrycker sig som han gör är det helt enkelt lite av önsketänkande.

Men det ska samtidigt sägas att införandet av systemet faktiskt gått väldigt smärtfritt, det har varit förvånansvärt mycket få överklaganden av tilldelningen av fiskerättigheter (kvoter)vilket tyder på att missnöjet med det nya systemet är mindre än vad som kunde antas utifrån de protester som funnits i delar av yrkesfiskarkåren innan det genomfördes. Dessutom är det känt att flera motståndare till förändringar bytt åsikt efter att de prövat på det nya systemet.

Det grundläggande problemet med det nya systemet är dock att det inte löser de basala problemen i det demersala fisket, för många båtar och för små kvoter. Räkfisket har kvar alla sina 62 båtar även om det i praktiken är 50 på grund av att en del ägare har två båtar. Framförallt de stora båtarnas ägare upplever dessutom att det fått för små fiskerättigheter. Ett rimligt antal räkbåtar i Sverige vore cirka 5 stora båtar och 10 små. Sverige har hälften av Danmarks kvot och i Danmark finns färre än 10 båtar, alla stora.

Det nya systemet har på sätt och vis permanentat den överkapacitet som råder i torskfisket i Östersjön och kräftfisket i Västerhavet.  Möjligtvis kan det ha underlättat för kräftfisket och fiskefisket i Västerhavet genom att göra det möjligt att fiska mer av den fisk vars kvoter sällan fiskas upp, som exempelvis kräfta och rödspätta. Något som i sig faktiskt innebär en minska överkapacitet och bättre ekonomi. Men även i torskfisket och kräftfisket borde det sannolikt vara en minskning med 20% vad det gäller antalet aktiva båtar, Det nya systemet kommer inte att leda till en sådan minskning trots att den i det långa loppet är nödvändig.

Med tanke på de kvarstående problemen som finns i det demersala fisket så behöver det göras mer för att få ordning på det hela. En logisk följd av det nya systemet och det enda som snabbt kan lösa problemen med överkapacitet är system med helt köp- och säljbara fiskerättigheter. Nu är det dags att börja arbeta för att genomföra ett sådant system och lösa det demersala fiskets grundläggande problem.

Det nya systemet som nu införts har underlättat fisket och planeringen av fisket, det har underlättat landningsskyldigheten och gjort det friare för yrkesfiskarna att fiska när, var och vad de vill beroende på väder, efterfrågan och annat. Men systemet är bara ett steg på vägen när det gäller att lösa de problem som finns inom det demersala fisket. Men om detta finns förstås inte heller nån konsensus. De som inte ville ha det nu införda systemet vill inte ha nåt TFC-system heller.

I slutändan är det sannolikt inte möjligt att genomföra ett system där alla yrkesfiskare blir nöjda. Men det är viktigt att ha system som innebär att fiskbestånden fiskas på ett hållbart sätt så att de inte försvinner. Det är därför nödvändigt att överkapaciteten i fisket försvinner. En överkapacitet som också innebär dåligt lönsamhet. Dålig lönsamhet och överkapacitet leder till olagliga utkast, uppgardering av fångst, svartfiske och mycket annat. Det finns bara ett sätt att snabbt åtgärda dessa problem, äkta överförbara fiskerättigheter som är köp- och säljbara på permanent basis. TFC-system.

Peter Olsson är väldigt nöjd i Hook & Net. Det borde han inte vara. Det nya systemet är bara en del av lösningen, men det behövs mer. Lite nöjd kan han förstås, det nya systemet i det demersala fisket är ett steg i rätt riktning. Men nu är det dags att ta ett steg till. Det steget blir sannolikt lättare att ta då missnöjet med det just nu införda systemet trots allt varit ganska litet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!