Färre danska fiskare åker fast för regel och lagbrott

Enligt en rapport från Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Danmark om fiskerikontroller konstateras att antalet danska yrkesfiskare som åkt fast för att ha brutit mot regler och lagar har sjunkit. Fiskerforum menar att det är ett tecken på att danska fiskare blivit laglydigare.

Så är det naturligtvis inte automatiskt. Det kan vara så, men det klan lika gärna vara så att kontrollerna missar de som fuskar. Det är trots allt bara ett fåtal landningar och fiskeresor som kontrolleras. Det är svårt att utifrån en så ofullständig kontroll dra generella slutsater om laglydnad och regelbrott.

Ett tecken på att det sannolikt inte är så att danska yrkesfiskare blivit laglydigare är misstankar om att landningskyldigheten inte följs. Andelen undermålig fisk vi kontroller till sjöss är nämligen betydligt högre än vid landningskontroller. Något som tyder på att utkast av för liten och skadad fisk sker:

På de områder, hvor de fleste overtrædelser af reglerne blev konstateret, er der tale om formelle overtrædelser af rapporteringsforpligtigelser. Også her er der dog tale om færre overtrædelser end i de foregående år.

Derudover har en særlig opgave for fiskerikontrollørerne i 2016 været at vejlede fiskerne om de nye regler i relation til landingsforpligtelsen.

»Desværre ser vi indikationer på, at nogle fiskere ikke efterlever reglerne om at ilandbringe al fanget fisk. For eksempel ser det ud til, at der smides fisk ud, når vi sammenligner mængden af undermålsfisk ved kontrol til søs med mængden af undermålsfisk, der bringes i land, når ikke der er gennemført kontrol,« siger Mik Jensen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!