Färöiska fiskerättigheter i det pelagiska fisket 2017

Det pelagiska fisket på Färöarna handlar främst om fiske av blåvitling (svartkjaftur, kolmule), makrill och NVG-sill (atlantoskandsk sill, nordhavssill) för konsumtion, men också om fiske av blåvitling för industriändamål, dvs tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Färöiska fiskebåtar har också mindre mängder nordsjösill, vitlinglyra (sperling, øyepål), taggmakrill (hästmakrill) och skarpsill till sitt förfogande.

I det pelagiska fisket för konsumtion har Färöarna individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) med de i industrifisket (foderfisket) har grupprättigheter som görs till årliga fiskemöjligheter genom utdelning varje år. Förutom detta finns det dessutom årliga fiskemöjligheter som årligen delas ut till enskilda båtar efter att Färöarna förhandlat med bl.a. EU, Norge och Island om kvoterna. Rättigheterna enligt TFC redovisas som egna rättigheter i tabellerna.

Båtar med riktiga individuella överförbara fiskerättigheter är medlemmar i Felagid Nótaskip (Faroe Pelagic Organisation, FPO), medan övriga pelagiska båtar är medlemmar i Felagid Ídnaðarskip o.a. (Faroese Industrial group of vessels, FIV). FD 125 Tummas T, KG 21 Nordingur och KG 491 Borgarin är medlemmar i FIV. Framherjis och Thors båtar är inte med i någon organisation och inkluderas inte i MSC-märkningen. De båtar som tillhör Faroe Origin är inte med i någon organisation för pelagiska båtar.

Fyra företag är helt dominerande vad det gäller det pelagiska fisket. Allt fiske på Färöarna domineras av ett fåtal familjeägda företag, så även det pelagiska fisket där Vardin p/f och Palli Hja Mariannu p/f med sina respektive dotterbolag är de allra största hur vi än mäter. Utöver dessa två har vi Framherji p/f som tidigare kontrollerades av isländska Samherji men nu ägs enbart av familjen Arnfinn Olsen och Næraberg p/f som ägs till hälften av nederländska Parlevliet & van der Plas och till hälften av JFK Trol P/f. Utländska företag är tillåtna att äga minoritetsandelar i färöiska fiskeriföretag.

FD 110 Høgaberg

FD 110 Høgaberg när den hette Torbas. Bild: Aage Schjoelberg

JFK Trol som främst ägnar sig åt demersalt fiske har också ett antal mindre båtar med mindre fiskerättigheter på det pelagiska området. Koncentrationen på ett fåtal företag är större än i något annat nordiskt land, sannolikt n avspegling av hur litet Färöarna är. Såväl Vardin som Framherji sysslar också med demersalt fiske. I fiskeriföretaget Faroe Origin P/f som ägnar sig åt demersalt fiske äger Vardin 40%, Framherji 25%, isländska Samherji 25% och Bacalao P/f 10%.

Bland de mindre pelagiska fiskeriföretagen finns också sådana som ägs av stora offshoreföretag och rederier som P/f Thor. Deras fiskeriverksamhet finns i dotter bolaget Thor Fisheries som huvudsakligen ägnar sig åt demersalt fiske.

Fiskerättigheter NVG-sill (atlantoskandisk sill, nordhavssill) 2017, båt, ton (eget), ort, ägare

FD 110 Høgaberg, 1 760 (1 760), Fuglafjørður, P/f Framherji (Olsen)
KG 689 Nordborg, 1 503 (1 503), P/f Hvalnes (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
KG 690 Christian i Grotinum, 819 (819), P/f Christian i Grotinum (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
KG 21 Nordingur, 680 (0), P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)

Fiskerättigheter NVG-sill (atlantoskandisk sill, nordhavssill) 2017, företag, ton, ort, ägare

Palli hja Mariannu P/f, 2 322 (2 322), Klaksvik, Rasmussen
P/f Framherji , 1 760 (1 760), Fuglafjørður, Olsen
P/f Næraberg, 680 (0), Klaksvik, Parlevliet & van der Plas och JFK Trol

När det gäller nordsjösill har färöiska båtar tillstånd till en mindre mängd i Skagerak (800 ton) medan huvuddelen av deras fiskerättigheter gäller egentliga Nordsjön. Allt fiske av de mindre viktiga arterna gäller EU-vatten.

Fiskerättigheter nordsjösill 2017, båt, ton (eget), ort, ägare

KG 21 Nordingur, 3 733 (3 333), P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
KG 689 Nordborg, 667 (667), P/f Hvalnes (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
KG 690 Christian i Grotinum, 667 (667), P/f Christian i Grotinum (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
FD 125 Tummas T, 600 (0), P/f Gulenni (Vardin P/f, Jacobsen)

Fiskerättigheter nordsjösill 2017, företag, ton, ort, ägare

P/f Næraberg, 3 933, Klaksvik, Parlevliet & van der Plas och JFK Trol
Vardin P/f, 2 600, Gøta, Jacobsen
Palli hja Mariannu P/f, 1 334, Klaksvik, Rasmussen
P/f Framherji, 1 333, Fuglafjørður, Olsen

Fiskerättigheter taggmakrill (hästmakrill) 2017, båt, ton, ägare, bara tilldelade rättigheter

KG 21 Nordingur, 1 600, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
FD 125 Tummas T, 1 600, P/f Gulenni (Vardin P/f, Jacobsen)

Fiskerättigheter vitlinglyra (sperling) 2017, båt, ton, ägare, bara tilldelade rättigheter

KG 21 Nordingur, 9 300, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
FD 125 Tummas T, 9 300, P/f Gulenni (Vardin P/f, Jacobsen)

Fiskerättigheter brisling (skarpsill) 2017, båt, ton, ägare, bara tilldelade rättigheter

KG 21 Nordingur, 1 000, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
FD 125 Tummas T, 1 000, P/f Gulenni (Vardin P/f, Jacobsen)

FD 86 Finnur Fríði.

FD 86 Finnur Fríði. Bild: Vardin

Huvuddelen av fiskerättigheterna för makrillen är sådant som tilldelas årligen. De mesta av detta ges till fiskeriföretag som inte har några egna fiskerättigheter för makrill. En del av det tilldelade fiskas av inhyrda båtar som inte är innehavare av fiskerättigheter på Färöarna.

Fiskerättigheter makrill 2017, båt, ton (eget), ort, ägare

FD 86 Finnur Fridi, 21 457 (10 819), Gøta, P/f Krossbrekka (Vardin P/f, Jacobsen)
FD 110 Høgaberg, 21 433 (10 796), Fuglafjørður, P/f Framherji (Olsen)
FD 1201 Bakur, 19 468 (0), Runavik, P/f Faroe Origin
FD 1205 Rokur, 19 468 (0), Runavik, P/f Faroe Origin
FD 1206 Lerkur, 19 468 (0), Runavik, P/f Faroe Origin
KG 339 Safir, 19 468 (0), Klaksvik, P/f JFK Trol
KG 340 Smaragd, 19 468 (0), Klaksvik, P/f JFK Trol
KG 1195 Stjørnan, 19 468 (0), Klaksvik, P/f JFK Trol
KG 1196 Polarhav, 19 468 (0), Klaksvik, P/f JFK Trol
VN 152 Phoenix, 19 468 (0), Hosvik, P/f Thor
VN 313 Grönanes, 19468 (0), Vestmanna, P/f JFK Trol
KG 689 Nordborg, 13 539 (6 890), Klaksvik, P/f Hvalnes (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
FD 175 Trondur i Gøtu, 13 355 (6 666), Gøta, P/f Hvamm (Vardin P/f, Jacobsen)
KG 690 Christian i Grotinum, 13 313 (6 664), Klaksvik, P/f Christian i Grotinum (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
FD 42 Jupiter, 13 307 (6 658), Gøta, P/f Driftin (Vardin P/f, Jacobsen)
FD 125 Tummas T, 11 212 (0), Gøta, (P/f Gulenni) (Vardin P/f, Jacobsen)
KG 21 Nordingur, 11 212 (0), Klaksvik, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
KG 491 Borgarin, 11 212 (0), Klaksvik, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
TN 90 Hoyvik, 2 813 (0), Hosvik, P/f Thor Fisheries

Fiskerättigheter makrill 2017, företag, ton (eget), ort, ägare

P/f JFK Trol, 116 808 (0), Klaksvik, Hansen
Vardin P/f, 59 331 (24 143), Gøta, Jacobsen
P/f Faroe Origin, 58 404 (0), Runavik, för ägare se texten ovan
Palli hja Mariannu P/f, 26 852 (13 554), Klaksvik, Rasmussen
P/f Næraberg, 22 424 (0), Klaksvik, Parlevliet & van der Plas och JFK Trol
P/f Thor, 22 281 (0), Hosvik,
P/f Framherji, 21 458 (10 820), Fuglafjørður, Olsen

För blåvitling gäller att ungefär hälften av fiskerättigheterna är sådana som fiskeriföretagen har sen länge och hälften är sådana som tilldelas varje år.

Fiskerättigheter blåvitling (svartkjaftur, kolmule) 2017, båt, ton (eget), ort, ägare

KG 21 Nordingur, 117 678 (57 402), Klaksvik, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas och JFK Trol)
FD 110 Høgaberg, 107 475 (52 388), Fuglafjørður, P/f Framherji (Olsen)
KG 690 Christian i Grotinum, 78 046 (38 038), Klaksvik, P/f Christian i Grotinum (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)
FD 42 Jupiter, 53 294 (25 972), Gøta, P/f Driftin (Vardin P/f, Jacobsen)
FD 175 Trondur i Gøtu, 52 960 (25 805), Gøta, P/f Hvamm (Vardin P/f, Jacobsen)
FD 86 Finnur Fridi, 52 844 (25 747), Gøta, P/f Krossbrekka (Vardin P/f, Jacobsen)
KG 689 Nordborg, 28 968 (14 119), Klaksvik, P/f Hvalnes (Palli hja Mariannu P/f, Rasmussen)

Fiskerättigheter blåvitling (svartkjaftur, kolmule) 2017, företag, ton (eget), ort, ägare

Vardin P/f, 159 098 (77 524), Gøta, Jacobsen
P/f Næraberg, 117 686 (57 410), Klaksvik, Parlevliet & van der Plas och JFK Trol
P/f Framherji, 107 538 (52 451), Fuglafjørður, Olsen
Palli hja Mariannu P/f, 107 014 (52 157), Klaksvik, Rasmussen

Palli hja Mariannu driver två fabrikstrålare (KG 689 Nordborg och KG 690 Christian i Grotinum) medan Næraberg bytt ut sin fabrikstrålare (KG 14 Næraberg) mot färskfisktrålare. Nordborg är för närvarande den största pelagiska fiskebåten i Norden. Managementansvariga när det gäller Nærabergs båtar är JFK Trol. Övriga företag har enbart färskfisktrålare.

Alla större fiskeriföretag på Färöarna är ägare av eller delägare i fiskberedningsfabriker. Pelagos ägs av Framherji, Havsbrun, Palli hja Mariannu och Enni P/f. Fiskmjölsföretaget Havsbrun ägs i sin tur av laxodlingsföretaget Bakkafrost och är dessutom minoritetsägare i det danska fiskmjölsföretaget FF Skagen.

Vardin har ett eget dotterbolag som bearbetar pelagisk fisk, Vardin Pelagic och äger det tyska fiskberedningsföretaget Larsen Danish Seafood GmbH. Ett flertal av de stor mottagarna av pelagisk fisk ligger i Fuglafjørður, däribland Pelagos, frysföretaget Bergfrost och Havsbrun medan Vardin Pelagic ligger i Tvøroyri.

Parlevliet & van der Plas och JFK Trol också ett fiskberedningsföretag tillsammans, PP Faroe Pelagic, som har en fabrik i Kollafjørdur.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,