Det behövs en hamn för fisket i Göteborg

Göteborgs stad har en total oförmåga att erbjuda nya kajplatser för den stora pelagiska fiskeflottan som finns i staden. Fiskebäcks hamn är för liten och grund och ingen annan möjlighet erbjuds. Min uppfattning är att detta beror på en politisk ovilja i Göteborgs stad. De yrkesfiskare, Robert Ahlström, Lars-Uno Bryngeld och Kurt Claesson, som skrivit en debattartikel i GP är dock lite snällare kring detta när de framför krav på en utbyggnad av fiskehamnen i Fiskebäck:

Flottan I Fiskebäck utgörs idag av 16 fartyg och ett antal bunkerfartyg som i dagens läge inte ryms i hamnen eller har ett djupgående som gör att de inte kan klara farleden in till hamnen. Fiskerinäringen i Fiskebäck ger cirka 200 arbetstillfällen direkt och till detta kommer arbeten indirekt för underleverantörer i storleksordningen med cirka 100 arbetstillfällen.

Genom tiderna har båtarnas storlek ökats men Fiskebäcks hamn har inte följt med i utvecklingen. Hamnen är anpassad för hur det såg ut för 25 år sedan. Båtarna kommer helt enkelt inte in och det har resulterat i att Skagen i Danmark i allt högre utsträckning blivit vår knutpunkt.

[…]

Det läggs mellan 30 – 40 miljoner kronor varje år på reparationer, service och underhåll på våra fartyg i Skagen, vilket skulle kunna generera 50 nya arbetsplatser i Fiskebäck.

frihamnen_mellandagarna_2016_ - 7

Frihamnen_juldagen2015 - 1

Fiskebåtar i Frihamnen

Idag ligger de stora fiskebåtarna i Frihamnen men de måste snart flytta därifrån. Den flytten kommer att gå till Skagen om inget görs. Yrkesfiskarna som skrivit artikeln menar att Göteborgs Hamn gjort det som de kunnat för att försöka får fram nya hamnmöjligheter. Det är möjligt att det ser så ut ur deras synvinkel, men jag menar att det inte är sant. Genom att politikerna i Göteborg intagit en ointresserad och nästan fientlig attityd till fisket har de gett klartecken för andra aktörer att se fiskets problem som mindre viktiga.

fiskebäck_juldagen_2016_ - 53

Fiskebäcks hamn

fiskebäck_juldagen_2016_ - 55

Fiskebäcks hamn

I sitt krav på en utbyggnad av Fiskebäcks hamn tror jag också yrkesfiskarna inte kommer att få gehör, Miljökraven gör att den muddring som aldrig kommer att få tillstånd. Alternativet är alltså en hamn på annat håll. Nåt sånt kommer Göteborgs stad med all sannolikhet inte att presentera. Fisket är för dem ointressant. Det hela är naturligtvis en skandal. För att citera yrkesfiskarna igen:

Vi kan inte ha sen situation där de främsta exponenterna för Göteborg är knutna till hav och fiske – med allt från Feskekörka till fiskauktionen – och samtidigt inte ge möjlighet för vår fiskeflotta att komma in till sin hemmahamn i Göteborg.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!