En kommentar till WWF:s fiskguide och dess felaktigheter

WWF:s fiskguide finns i år som en separat webbsajt och verkar inte finnas som tryckt produkt. Den verkar innehålla färre sakfel än vad den tidigare gjort men en del märkligheter och småfel innehåller den.

Exempelvis så anses blåfenad tonfisk i nordöstra Atlanten inte längre som överfiskad eller utrotningshotad. Den är också tillbaks i nordiska farvatten. Men WWF hävdar att den fortfarande är överfiskad.

WWF anger att makrill fångas med trål, ringnot och långlina. Långlina är samma sak som backor eller långrev. Makrill fångas inte med backor (långrev) så det är fel. Däremot fångas makrill med dörj som är ett redskap som består av lina och krok, men det är inte samma sak som backor. Trålen som används vid makrillfiske är pelagisk trål (flyttrål) och jag tycker det är oseriöst av WWF att inte skriva ut vilken typ av trål som används. Flyttrål vidrör inte botten. Ringnot är samma sak som snörpvad, kanske rättare sagt en speciell variant av snörpvad som är det vanliga idag. Även garn, pilk och spö används vid makrillfiske. Garnfisket i Sverige är småskaligt och kustnära men ändå får detta fiske inte grönt ljus vilket jag tycker är märkligt.

Att inte skriva ut flyttrål på de fiskarter som fiskas med detta redskap gäller hela fiskguiden, det är förutom makrill också sill och skarpsill. Det är oseriöst med tanke på den diskussion som finns om bottentrålning.

Torsk fångas inte heller med ringnot som det står i guiden. Torsk fångas främst med bottentrål, men också med snurrevad som inte är samma sak som snörpvad och därför inte samma sak som ringnot. Dessutom fångas torsk med backor och garn. Rödspätta fångs i stor utsträckning också med snurrevad, men mest med bottentrål och en hel del fångas också med garn.

All plattfisk fiskas främst med bottentrål och snurrevad men även med garn. Torskfiskar främst med bottentrål och snurrevad, men även med backor och garn.

När det gäller räka hävdar guiden att räka från Skagerak, Kattegatt och Nordsjön ska undvikas och ger den rött ljus, men samtidigt har MSC-märkt räka grönt ljus. All räka fångad i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön är MSC-märkt så rekommendationerna förefaller något motsägelsefulla. Det går inte ihop utan är helt enkelt helt väldigt förvirrat.

Det är på liknande sätt med havskräftan. 75% av havskräftan från Sverige fångas med bottentrål i Skagerak och Kattegatt och i andra länder är det en ännu större andel som tas med bottentrål. All havskräfta fångad med bottentrål Sverige och Danmark och nästan all burfångad i Sverige är MSC-märkt vilket ger grönt ljus i guiden samtidigt som bottentrålning ger rött ljus. Förvirrat är ordet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!