Föråldrad rödlistning av blåfenad tonfisk i Atlanten

I år har WWF valt att uppmärksamma tonfisken i samband med lanseringen av sin Fiskguide. De pekar på att många tonfiskarter är överfiskade och fortfarande överfiskas. De påstår också att Atlantisk blåfenad tonfisk (ABT) skulle vara en av de arterna och att den är utrotningshotad. Detta är inte korrekt.

Visserligen är ABT upptagen på IUCN:s rödlista men det är en gammal och föråldrad bedömning från 2011Idag är ABT inte utrotningshotad och den överfiskas inte. Den är också tillbaks i nordiska vatten i motsats till vad WWF påstår i sin fiskguide och ett försöksfiske bedrivs i Norge. Genom att WWF baserar sin rödflaggning och bedömning på gamla data och gamla uppgifter så sprider de också felaktiga uppgifter om aktuell situation för ABT och sannolikt också för andra arter.

Blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk i Stilla Havet överfiskas däremot och är idag utrotningshotad men IUCN klassar arten som hotad, vilket är en lägre grad hot, på grund av data från 2014. I detta fall har WWF dock valt att se arten som utrotningshotad så de kan bortse från IUCN:s bedömningar om de vill. Dock bara om felet innebär att arten hos IUCN anses vara mindre hotad än vad den egentligen är.

Vad det gäller ABT vill WWF uppenbarligen inte frångå en gammal och föråldrad bedömning från IUCN trots att det idag är allmänt vedertaget på grund av aktuell forskning att ABT inte längre är utrotningshotad och inte längre överfiskas.

Utöver detta med den Atlantiska blåfenade tonfisken är så vitt jag förstår allt annat som WWF påstår om tonfisk korrekt och det finns anledning att vara försiktig när vi köper och äter tonfisk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!