Themis polisanmäld för tobislandning i Norge

Den 10 maj införde Norges Sildesalgslag ett fiskestopp på tobis på grund av dålig kontroll på handeln med tobis och lossningen av tobisfångster såväl som med priserna som i Norge fastställs i förhandlingar. Den 14:e maj ansökte den svenskägda danskflaggade båten S 144 Themis om att få landa tobis till Pelagia AS i Karmsund. Sildesalgslaget avslog ansökan med hänvisning till fiskestoppet. Trots avslaget landades och lossades fångsten ändå den 15 maj. Den 16 maj polisanmäldes Pelagia AS och S 144 Themis för detta. Anmälare var Norges Sildesalgslag.

Så vitt jag förstår fiskar S 144 Themis enbart på EU-vatten och där gäller inget fiskestopp för tobis. Det är, om ett stämmer, därför märkligt att de inte får landa sin tobisfångst i Norge. Fångsten och landningen har i efterhand registrerats av Sildesalgslaget och Fiskeridirektoratet i Norge och de senare har för avsikt att följa upp ärendet. Det är enligt Fiskeridirektoratet inte första gången de haft ett liknande ärende.

Det finns alltså inget problem med fisket i sig eller med kvoterna utan det handlar om ett byråkratisk krångel som ytterst har sin orsak i det mycket tillkrånglade och byråkratiska norska förvaltningssystemet för fisket. Detta understryks av det faktum att den norska tobiskvoten så sent som den 15 maj höjdes med 70 000 ton. Samma dag avslutades också fiskestoppet och reglerna för hur fisket ska få gå till ändrades.

S 144 Themis har hittills i år landat över 5 300 ton tobis. Mer än så har bara 8 andra båtar i Danmark landat och allra mest har likaledes svenska S 264 Astrid landat med nästan 12 300 ton. Andra svenskägda båtar har också landat mycket, S 205 Ceton cirka 5 800 ton, E 532 Rockall ungefär 5 600 ton vilket placera dessa två båtar bland de 10 som landat mest i likhet med Themis. Vidare har AS 202 Neptun landat ungefär 3 100 ton, AS 464 Stella Nova cirka 2 700 och L 106 Monsun cirka 3 500.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!