Danmark säger nej till ett hållbart kräftfiske

Havskräftor eller jomfruhummer som det heter på danska fiskas i Sverige huvudsakligen med ristförsedd trål. Med en sådan trål kan fisk sorteras båt och fångstens består då nästan enbart av kräfta. Vill en fiskare ändå fånga och landa fisken är det också möjligt. I Danmark vägrar yrkesfiskarna använda trål med rist och fiskar bara med en så kallad SELTRA-trål. En sådan trål innebär stora bifångster av fisk.

I det danska jomfruhummerfisket är bifångsterna okring 70%. Samtidigt är det så att många danska båtar med fiskerättigheter för jomfruhummer saknar fiskerättigheter för fisk eller har alldeles för små fiskerättigheter för fisk. Ganska många landar i stort sett ingen fisk, vilket är omöjligt om all fångst landas i enlighet med EU:s regler om utkast. De dansk jomfruhummerfiskarna kan bara göra på två sätt för att undvika att landa fisk, de kan kasta ut fisken i havet igen vilket är olagligt eller så kan de sälja den svart vilket också är olagligt.

När den danska regeringen inte vill säga ja till ett mer hållbart fiske på jomfruhummer (kräfta) i enlighet med den så kallade Nordsjöplanen så möjliggör de fortsatta olagligheter. Det enda rimliga vore att yrkesfiskare vid allt kräftfiske vore tvungna att använda ristförsedd trål. Går det bar att använda sådan trål i Sverige går det självklart bra att använda sådan trål i Danmark. Att Danmark säger nej till en sådan ordning är som jag ser det helt orimligt. Det danska fisket på jomfruhummer går inte rätt till idag och så vill tydligen den danska regeringen att det ska fortsätta. Det danska fisket på jomfruhummer är idag inte hållbart och borde inte vara MSC-märkt som det är. Den danska regeringen vill att jomfuhummerfisket ska fortsätta vara ohållbart.

Dessutom påstår den danske miljø- og fødevareministern Esben Lunde Larsen att torskbeståndet i Kattegatt just nu utvecklas på ett positivt sätt. Det ät ett helt meningslöst påstående för även om det råkar vara på det viset, så är torskbeståndet så svagt att det ändå är så litet att det är helt orimligt att fiska på det och helt orimligt att ta upp torsk som bifångst i kräftfisket på den nivå som användande av trål utan rist innebär.

Den danska regeringen agerar helt enkelt oansvarigt och oseriöst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!